Přijetí zahraničních návštěv

Indonésie Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)
Dne 12. září 2018 jednal rozpočtový výbor v čele s předsedkyní posl. M. Vostrou se zástupci delegace poslanců Indonéského parlamentu v čele s místopředsedou rozpočtového výboru panem Ahmadem Rizki Sadigem.
Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)
Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)
Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)

Navigace sekce Rozpočtový výborISP (příhlásit)