Akce 28. ledna 2021

Schůze Poslanecké sněmovny

81. schůze (28. ledna 2021) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena


Navigace sekce Rozpočtový výborISP (příhlásit)