Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 525ke sdělení Komise Radě - Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 - Reakce v oblasti fiskální politiky (11. května 2021) 
č. 526k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 358 - Ústavní soud (11. května 2021) 
č. 527k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 309 - Kancelář veřejného ochránce práv (11. května 2021) 
č. 528k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (11. května 2021) 
č. 529k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 302 - (11. května 2021) 
č. 530k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 303 - Senát Parlamentu (11. května 2021) 
č. 531k Výroční zprávě Národní rozpočtové rady a Zprávě o plnění rozpočtu za rok 2020 (podle § 33 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb.) (11. května 2021) 
č. 532k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady (11. května 2021) 
č. 533k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky (11. května 2021) 
č. 534k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši 5 449 106 Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů) (11. května 2021) 
č. 535k Roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020 sněmovní tisk 1183 (11. května 2021) 
č. 536ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2020 - sněmovní tisk 1197 (11. května 2021) 
č. 537k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb sněmovní tisk 658 – 3. čtení (26. května 2020) 
č. 538ke schválení pořadu 57. schůze rozpočtového výboru (26. května 2021) 
č. 539k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (8. června 2021) 
č. 540ke schválení pořadu 58. schůze rozpočtového výboru (8. června 2021) 
č. 541k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (8. června 2021) 
č. 542k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů (8. června 2021) 
č. 543k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2020 kapitola 345 - Český statistický úřad (8. června 2021) 
č. 544k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2020 kapitola 312 - Ministerstvo financí (8. června 2021) 

<<23242526272829>>
ISP (příhlásit)