Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 505k žádosti Ministerstva práce a sociálních věcí o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (17. února 2021) 
č. 506ke schválení pořadu 52. schůze rozpočtového výboru (17. února 2021) 
č. 507k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (17. března 2021) 
č. 508k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (17. března 2021) 
č. 509ke schválení pořadu 53. schůze rozpočtového výboru (17. března 2021) 
č. 510ke Zprávě o měnové politice - zima 2021 (17. března 2021) 
č. 511k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon) (17. března 2021) 
č. 512k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (31. března 2021) 
č. 513k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon) (31. března 2021) 
č. 514k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům (31. března 2021) 
č. 515ke schválení pořadu 54. schůze rozpočtového výboru (31. března 2021) 
č. 516ke Konvergenčnímu programu České republiky (29. dubna 2021) 
č. 517ke schválení pořadu 55. schůze rozpočtového výboru (29. dubna 2021) 
č. 518k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (11. května 2021) 
č. 519k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (11. května 2021) 
č. 520k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 903 – 3. čtení (11. května 2021) 
č. 521ke schválení pořadu 56. schůze rozpočtového výboru (11. května 2021) 
č. 522k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 904 – 3. čtení (11. května 2021) 
č. 523k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů - sněmovní tisk 1117 - 2. čtení (11. května 2021) 
č. 524k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu sněmovní tisk 993 - 2. čtení (11. května 2021) 

<<2223242526272829>>
ISP (příhlásit)