Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 485ke Střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023 (25. listopadu 2020) 
č. 486k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (sněmovní tisk 1067) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2021 (2. čtení) (25. listopadu 2020) 
č. 487k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa včetně dotací neziskovým a obdobným organizacím (25. listopadu 2020) 
č. 488k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (25. listopadu 2020) 
č. 489k žádosti Ministerstva práce a sociálních věcí o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020 kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (25. listopadu 2020) 
č. 490ke schválení pořadu 49. schůze rozpočtového výboru (25. listopadu2020) 
č. 491k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 S., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb., sněmovní tisk 1134 projednání ve stavu legislativní nouze (20. ledna 2021) 
č. 492ke schválení pořadu 50. schůze rozpočtového výboru (20. ledna 2021) 
č. 493k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (3. února 2021) 
č. 494k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (3. února 2021) 
č. 495k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (3. února 2021) 
č. 496ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance - Řešení pro úvěry v selhání po pandemii covidu-19 (3. února 2021) 
č. 497k finančním závazkům státu obsažených v návrhu koncesionářské smlouvy na „Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje - Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka - Háje a Mirotice - Krašovice, projekt PPP" (3. února 2021) 
č. 498ke Zprávě České národní banky o inflaci IV (3. února 2021) 
č. 499ke schválení pořadu 51. schůze rozpočtového výboru (3. února 2021) 
č. 500k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (17. února 2021) 
č. 501k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (17. února 2021) 
č. 502k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (17. února 2021) 
č. 503k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (17. února 2021) 
č. 504k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (17. února 2021) 

<<212223242526272829>>
ISP (příhlásit)