Usnesení RV

č. 505k žádosti Ministerstva práce a sociálních věcí o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (17. února 2021) 
č. 506ke schválení pořadu 52. schůze rozpočtového výboru (17. února 2021) 
č. 507k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (17. března 2021) 
č. 508k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (17. března 2021) 
č. 509ke schválení pořadu 53. schůze rozpočtového výboru (17. března 2021) 
č. 510ke Zprávě o měnové politice - zima 2021 (17. března 2021) 
č. 511k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon) (17. března 2021) 
č. 512k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (31. března 2021) 
č. 513k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon) (31. března 2021) 
č. 514k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům (31. března 2021) 
č. 515ke schválení pořadu 54. schůze rozpočtového výboru (31. března 2021) 

<<2223242526
ISP (příhlásit)