Usnesení ZAV

č. 81k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017) /sněmovní tisk 294/ (21. března 2019) 
č. 82k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 216/ (21. března 2019) 
č. 83k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku /sněmovní tisk 253/ (21. března 2019) 
č. 84ke změně ve složení již schválené delegace zahraničního výboru do Jordánského hášimovského království (21. března 2019) 
č. 85k informaci o průběhu a závěrech zasedání Evropské rady, které proběhlo ve dnech 21. - 22. března v Bruselu (4. dubna 2019) 
č. 86k pozici ČR ke statusu Golanských výšin (4. dubna 2019) 
č. 87k informaci o využívání nemovitostí, jejichž vlastníkem je český stát, ruským zastupitelským úřadem (4. dubna 2019) 
č. 88k vysvětlení důvodů pro vyžádaný odchod zástupce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře ze setkání diplomatů na Ministerstvu průmyslu a obchodu (4. dubna 2019) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ (16. května 2019) 
č. 90k návrhu Závěrečného účtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky za rok 2018 (16. května 2019) 
č. 91k postoji Ministerstva zahraničních věcí k cestě poslance Zdeňka Ondráčka na dočasně okupované území Ukrajiny (16. května 2019) 
č. 92k volbě místopředsedy zahraničního výboru Podle § 35 a dalších ustanovení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a po rozpravě, (16. května 2019) 
č. 93k zahraniční cestě poslance Jiřího Miholy (16. května 2019) 
č. 94k informaci o zvažovaném rozšíření sítě ZÚ ČR v zahraničí (13. června 2019) 
č. 95k informaci o návrhu ruského federálního zákona „O změnách a doplňcích federálního zákona o veteránech" (13. června 2019) 
č. 96k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu /sněmovní tisk 450/ (5. září 2019) 
č. 97k pověření posl. Jaroslava Bžocha řízením výboru do volby předsedy výboru (5. září 2019) 
č. 98k informaci ministra o výsledcích auditu MZV ve věci udělování vízových výjimek na zastupitelském úřadu v Teheránu (19. září 2019) 
č. 99k informaci ministra o kybernetickém útoku proti Ministerstvu zahraničních věcí z června t.r. (19. září 2019) 
č. 100k prioritám a programu českého předsednictví ve Visegrádské skupině (19. září 2019) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)