Usnesení ZAV

č. 41k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 198/ (22. listopadu 2018) 
č. 42k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 233/ (22. listopadu 2018) 
č. 43ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Účast Evropské unie jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (22. listopadu 2018) 
č. 44k aktuální situaci po událostech v Kerčském průlivu (5. prosince 2018) 
č. 45k závěrům ze zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO, které proběhlo 4. - 5. 12. 2018 v Bruselu - plnění podmínek Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) smluvními stranami (12. prosince 2018) 
č. 46k aktuální bezpečnostní situaci v České republice (12. prosince 2018) 
č. 47k volbě dalšího ověřovatele zahraničního výboru (12. prosince 2018) 
č. 48ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Účast Evropské unie jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (10. ledna 2019) 
č. 49ke sdělení Komise Evropské radě, Evropskému parlamentu a Radě - Silnější globální hráč: účinnější rozhodování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (10. ledna 2019) 
č. 50k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru na jednání zahraničních výborů parlamentů zemí V4 (22. ledna 2019) 
č. 51k vyslání delegace zahraničního výboru na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice EU (22. ledna 2019) 
č. 52k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2019 (7. února 2019) 
č. 53k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2019 (7. února 2019) 
č. 54k informaci o případu Jiřího Sagana, odsouzeného ve Francii za pašování migrantů (21. února 2019) 
č. 55k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC, podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018 /sněmovní tisk 341/ (21. února 2019) 
č. 56k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017 /sněmovní tisk 108/ (21. února 2019) 
č. 57k vládnímu návrhu,kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 234/ (21. února 2019) 
č. 58k vládnímu návrhu,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 235/ (21. února 2019) 
č. 59k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 17. 7. 2018 /sněmovní tisk 348/ (21. února 2019) 
č. 60k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2019 (21. února 2019) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)