Usnesení ZAV

č. 21k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017 /sněmovní tisk 95/ (25. dubna 2018) 
č. 22k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně /sněmovní tisk 53/ (25. dubna 2018) 
č. 23k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis) /sněmovní tisk 60/ (25. dubna 2018) 
č. 24k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017) /sněmovní tisk 58/ (25. dubna 2018) 
č. 25k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku /sněmovní tisk 81/ (25. dubna 2018) 
č. 26k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 96/ (25. dubna 2018) 
č. 27k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/ (25. dubna 2018) 
č. 28k informaci ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu KOM (2018) 65 v konečném znění (26. dubna 2018) 
č. 29k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2018 (26. dubna 2018) 
č. 30k informaci o aktuálním vývoji v kauze Sergeje Skripala (10. května 2018) 
č. 31k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ (10. května 2018) 
č. 32k Závěrečnému účtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky za rok 2017 (21. června 2018) 
č. 33k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 97/ (6. září 2018) 
č. 34k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru dle schváleného záměru pro rok 2018 (6. září 2018) 
č. 35k informaci o současném vývoji v Sýrii (18. dubna 2018) 
č. 36k informacím o výsledcích vyšetřování v kauze Sergej Skripal (27. září 2018) 
č. 37k vládnímu návrhu zákona,kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 203/ (27. září 2018) 
č. 38k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ (24. října 2018) 
č. 39k záměru na vyslání delegací zahraničního výboru Poslanecké sněmovny v roce 2019 (2. listopadu 2018) 
č. 40k Návrhu rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu na léta 2020 - 2021 (22. listopadu 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)