Výbor pro zdravotnictví
Ostatní jednání a akce VZ

Předběžný program výjezdního zasedání (16. až 18. dubna 2014) 
Program návštěvy delegace Výboru pro sociální ochranu, zdraví a rodinu Parlamentu Moldavské republiky (11. až 14. května 2014) 
Předběžná pozvánka na 9. schůzi VZ (4. září 2014) 
Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví (2013 – 2014) (2. ledna 2015) ISP (příhlásit)