Výbor pro zdravotnictví
Usnesení VZ

č. 252k návrhu programu schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (11. července 2017) 
č. 253k Zdravotně pojistným plánůmzdravotních pojišťoven na rok 2017 s Vyjádřením vlády a souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2017 a tabulkovými přílohami- /sněmovní tisk 1092/ (11. července 2017) 
č. 254k Zdravotně pojistným plánůmzdravotních pojišťoven na rok 2017 s Vyjádřením vlády a souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2017 a tabulkovými přílohami- /sněmovní tisk 1092/ (11. července 2017) 
č. 255k termínu 52. schůze Výboru pro zdravotnictví (11. července 2017) 
č. 256k návrhu programu schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (5. září 2017) 
č. 257k návrhu poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1020/ (5. září 2017) 
č. 258k zákonu o léčivech Ministerstvem zdravotnictví (5. září 2017) 
č. 259ke vzniku státní Letecké záchranné služby (5. září 2017) 
č. 260k termínu 53. schůze Výboru pro zdravotnictví (5. září 2017) 
č. 261k návrhu programu schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (21. září 2017) 
č. 262k elektronickému receptu - Informaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví k návrhu prováděcího předpisu k zákonu o léčivech (21. září 2017) 
č. 263k eHealth - Informaci Ministerstva zdravotnictví k čerpání z fondů EU (21. září 2017) 
č. 264k Informaci o plnění projektu DRG Restart (21. září 2017) 
č. 265k návrhu ministra zdravotnictví na jmenování ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky vládou ČR (21. září 2017) 
č. 266k úhradové vyhlášce na rok 2018 (21. září 2017) 

<<910111213
ISP (příhlásit)