Přikázané kapitoly výborům

Projednávání kapitol státního rozpočtu a rozpočtu fondů ve výborech PSP ČR

Hospodářský výbor 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu
  327 – Ministerstvo dopravy
  328 – Český telekomunikační úřad
  344 – Úřad průmyslového vlastnictví
  349 – Energetický regulační úřad
  353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  374 – Správa státních hmotných rezerv
  375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  Rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury
Kontrolní výbor 381 - Nejvyšší kontrolní úřad
Mandátový a imunitní výbor žádná kapitola
Organizační výbor 302 - Poslanecká sněmovna
Petiční výbor 304 – Úřad vlády ČR
  309 – Kancelář veřejného ochránce práv
  343 – Úřad pro ochranu osobních údajů
Rozpočtový výbor 301 – Kancelář prezidenta republiky
  302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu
  303 – Senát Parlamentu
  312 – Ministerstvo financí
  345 – Český statistický úřad
  396 – Státní dluh
  397 – Operace státních finančních aktiv
Ústavně právní výbor 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR
  355 – Ústav pro studium totalitních režimů
  358 – Ústavní soud
Volební výbor žádná kapitola
Výbor pro evropské záležitosti 398 – Všeobecná pokladní správa (odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU, financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů finančních mechanismů)
Výbor pro obranu a bezpečnost 305 – Bezpečnostní informační služba ČR
  307 – Ministerstvo obrany ČR
  308 – Národní bezpečnostní úřad
  314 – Ministerstvo vnitra ČR
  336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR
Výbor pro sociální politiku 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 314 – Ministerstvo vnitra – část správní
  317 – Ministerstvo pro místní rozvoj, včetně finančních vztahů k Státnímu fondu rozvoje bydlení
  Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti
Výbor pro vědu, vzdělání kulturu, mládež a tělovýchovu 321 – Grantová agentura
  333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  334 – Ministerstvo kultury
  361 – Akademie věd
  377 – Technologická agentura ČR
  Rozpočet Státního fondu na podporu a rozvoj čs. kinematografie
  Rozpočet státního fondu kultury
Výbor pro zdravotnictví 335 – Ministerstvo zdravotnictví
Výbor pro životní prostředí 315 – Ministerstvo životního prostředí
  348 – Český báňský úřad
  Rozpočet Státního fondu životního prostředí ČR
Zahraniční výbor 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
Zemědělský výbor 329 – Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu)
  346 – Český úřad zeměměřičský a katastrálníISP (příhlásit)