Procedura schválení zákona v prvém čtení

Procedura upravená v § 90 odst. 2 až 7 Jednacího řádu PS je určena pro zákony, které nemají kontroverzní charakter. Procedura byla přijata v souvislosti s přípravou vstupu do EU a umožňuje, aby byl návrh zákona přijat v Poslanecké sněmovně už v prvém čtení, tzn. bez projednání ve výborech, bez procedury navrhování pozměňovacích návrhů a bez druhého a třetího čtení. K rozhodujícímu hlasování dojde už v prvním čtení. Návrh k aplikaci této procedury musí dát předkladatel zákona spolu s jeho návrhem a jeho odůvodnění musí být obsaženo v důvodové zprávě. Sněmovna nemá možnost proceduru schválení zákona v prvém čtení iniciovat autonomně. Pokud proti návrhu na tuto proceduru vznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo aspoň 50 poslanců, návrh nelze tímto způsobem projednat. V případě souhlasu Sněmovny s touto procedurou, který se odhlasuje po skončení obecné rozpravy, následuje podrobná rozprava. Nelze při ní podávat pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a opravu legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Na závěr prvého čtení se Sněmovna usnese po závěrečném vystoupení navrhovatele a zpravodaje, zda s návrhem vyslovuje souhlas. Tím je projednávání zákona v Poslanecké sněmovně ukončeno a návrh zákona je zde přijat. Nepodaří-li se souhlas Sněmovny v této fázi vyslovit, nejde o zamítnutí návrhu zákona, ale je možno pokračovat ve standardním legislativním procesu v prvém čtení. Návrh zákona je možno vrátit nebo zamítnout, pokud se tak nestane, je návrh přikázán výborům a následuje další legislativní procedura.
ISP (příhlásit)