Struktura

JménoZaměřeníTelefonE-mail
JUDr. Jana Francová
/vedoucí oddělení/
soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, evropské právo (systém, instituce, vnitřní trh)25717 2234francovaj@psp.cz
Ing. Josef Palánspolečná zemědělská politika, daňová politika, měnová politika, politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, oblast společného rozpočtu EU25717 2229palan@psp.cz
Mgr. Helena Paldusovádokumentace EU, kulturní a vzdělávací politika EU, výzkum a vývoj, vesmír25717 2243paldusovah@psp.cz
Mgr. Michal Pohlsociální politika, zdravotnictví, sociální zabezpečení, pracovní právo, státní podpory25717 4119pohlm@psp.cz
Mgr. Eva Sochorováobecné a institucionální záležitosti, evropský semestr, rozvojová spolupráce, migrace25717 2222sochorovae@psp.cz
Mgr. Zuzana Kodatováprávo životního prostředí  
Mgr. Bc. Miroslav Jakabobčanské a obchodní právo, právo duševního vlastnictví, vnitřní trh, telekomunikace, ochrana spotřebitele  
Mgr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M.externí spolupráce - právo životního prostředí, doprava, energetika, Brexit25717 2236balounovae@psp.cz

Navigace sekce Oddělení pro záležitosti Evropské unieISP (příhlásit)