V4 virtuální knihovnička

Ve virtuální knihovničce V4 najdete:

informace o V4 * publikace z fondu Parlamentní knihovny * periodika * e-knihy * e-články * další informace na www Parlamentní knihovny * nabídku služeb


VISEGRÁDSKÁ SKUPINA 

(neoficiálně nazývaná "Visegrádská čtyřka" nebo "V4")

Aliance čtyř postkomunistických států střední Evropy - České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska - vznikla v roce 1991 podepsáním deklarace Maďarska, Polska a tehdy ještě Československa o úzké spolupráci na společné cestě k evropské integraci.

Po přijetí členských zemí V4 do Evropské unie se skupina zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. V rámci regionálního partnerství spolupracuje V4 též s Rakouskem a Slovinskem.

 

30.09.2021 / Společné prohlášení předsedů parlamentů zemí V4

***

Česká republika od 1. července 2019 do 30. června 2020 předsedala V4

Priority a výsledky českého předsednictví

 

Parlamentní knihovna nabízí:

AKTUÁLNĚ VE FONDU PARLAMENTNÍ KNIHOVNY

HLAVÁČEK, Petr a Michael ROMANCOV, ed. Vytěsněná Evropa?: kontexty a perspektivy evropské "východní otázky". Praha: Academia, 2020, 395 s. Společnost, sv. 41. ISBN 978-80-200-3138-9. -- Cílem knihy je pochopit, co se děje v té části našeho kontinentu, která sice geograficky leží v Evropě, ale po rozpadu sovětsko-ruského impéria geopoliticky uvázla kdesi mezi Západem a Východem. Tři desetiletí po pádu komunismu a konci sovětsko-ruské hegemonie je onen region, zahrnující některé postsovětské republiky a část bývalé Jugoslávie, jakousi "vytěsněnou Evropou". Evropské, či dokonce prozápadní aspirace těchto zemí jsou zřetelné, ovšem Evropská unie, USA a NATO na ně reagují s opatrností, zejména kvůli rostoucí asertivitě východních velmocí. Nad pomyslnou mapou "vytěsněné Evropy" hledal autorský tým odpovědi na řadu aktuálních otázek. Kam míří Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko? Jaká je budoucnost Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu? Jaký vývoj můžeme očekávat v zemích západního Balkánu, tj. v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu, Severní Makedonii a Srbsku? Jakou úlohu zde mohou hrát Rusko, Čína, Turecko či Írán? Proč i země visegrádské čtyřky váhají nad svým eurounijním a západním ukotvením? A je řešením evropské "východní otázky" posílení geopolitické jednoty Západu?

JANEBOVÁ, Pavlína a Zsuzsanna VÉGH. Trends of Visegrad foreign policy. Praha: Association for International Affairs (AMO), [2019], 46 s. ISBN 978-80-87092-67-5. – Dostupné také z: http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2019/10/AMO_Trendy_2019.pdf 

EBERLE, Jakub. České trable s Visegrádem. In: České zájmy v roce 2019. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2019, s. 16-25. Analýzy ÚMV. Dostupné také z: https://www.iir.cz/article/ceske-zajmy-v-roce-2019-analyzy-umv
KŘEN, Jan. Čtvrt století střední Evropy: Visegrádské země v globálním příběhu let 1992 - 2017. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, 366 s. ISBN 978-80-246-3977-2. -- Autor se věnuje soudobým dějinám států visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontextu dějin evropských i světových. Jádrem knihy jsou chronologicky pojaté kapitoly paralelní historie visegrádských zemí, kombinované s kapitolami komparativními a syntetizujícími. Zaměřuje se na domácí i zahraniční politiku, hospodářské a finanční otázky a především společnost v tomto regionu. Součástí výkladu jsou i exkurzy mimo střední Evropu (na neoliberální Západ, do Číny).

Parlamentní knihovna nabízí interním uživatelům pravidelné zasílání monitoringu českého tisku k tématu V4. Kontakt: knihovna@psp.cz, l. 4513; Renáta Hamplová, l. 4506

Parlamentní knihovna nabízí e-knihy a e-články v plnotextových databázích CEEOL a EBSCO (dostupné na interní síti nebo ve studovně): české i zahraniční politologické studie a analýzy.

Parlamentní knihovna nabízí ze svých fondů tištěné publikace:

V4_z_fondu_PK.pdf (Dokument PDF, 250 KB)

Parlamentní knihovna nabízí v čítárně novin a časopisů periodika s tematikou V4:

Současná Evropačasopis zaměřený na proces evropské integrace a postavení České republiky v Evropské unii

Střed / Centre - časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století

Střední Evropa - revue pro středoevropskou kulturu a politiku

Přístup k e-periodikům (na stránce Periodika online)

Euroskop – sekce Zpravodajství – Visegrad, Střední Evropa

Eurolistyonline měsíčník, součást sekce Euroskop.cz – ČR a EU

V4 Revue - analýzy a komentáře k událostem ve visegrádských státech a k jejich úloze v EU a ve světě

Global Politics - časopis pro politiku a mezinárodní vztahy s rubrikou V4

Podrobné informace o V4 na internetu:

Visegrad Group / Visegrádská skupina - oficiální internetové stránky Visegrádské skupiny

Visegrádská digitální parlamentní knihovna V4+ - portál 5 národních sekcí (V4 + Rakousko) přináší historii i současnou podobu parlamentů, texty ústavy (v anglické verzi) a jednacích řádů a digitální knihovnu parlamentních dokumentů (texty zákonů, stenozáznamy z jednání, složení parlamentů) od poloviny 19. století do současnosti

Ministerstvo zahraničí - řada aktuálních i archivovaných dokumentů a informací

Ústav mezinárodních vztahů Praha - analýzy, komentáře, články a studie

Předsednictví ČR ve Visegrádské skupině 2015/2016 - dokumenty na stránkách vlády ČR

ČT 24 - události k výročí 25 let trvání Visegrádské skupiny (2016)

 

 

 

Poslední aktualizace: 1. 10. 2021
ISP (příhlásit)