V4 virtuální knihovnička

Ve virtuální knihovničce V4 najdete:

informace o V4 * publikace z fondu Parlamentní knihovny * periodika * e-knihy * e-články * další informace na www Parlamentní knihovny * nabídku služeb


VISEGRÁDSKÁ SKUPINA 

(neoficiálně nazývaná "Visegrádská čtyřka" nebo "V4")

Aliance čtyř postkomunistických států střední Evropy - České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska - vznikla v roce 1991 podepsáním deklarace Maďarska, Polska a tehdy ještě Československa o úzké spolupráci na společné cestě k evropské integraci.

Po přijetí členských zemí V4 do Evropské unie se skupina zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. V rámci regionálního partnerství spolupracuje V4 též s Rakouskem a Slovinskem.

 

Parlamentní knihovna nabízí:

AKTUÁLNĚ VE FONDU PARLAMENTNÍ KNIHOVNY

HORNÁT, Jan. The Visegrad group and democracy promotion: transition experience and beyond. Cham: Palgrave Macmillan, [2021], xi, 160 s. The theories, concepts and practices of democracy. ISBN 978-3-030-78187-3. -- This book explores the substance and strategies of democracy promotion conducted by the Visegrad Group states (V4) – the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. As these states are currently deemed to face democratic backsliding over thirty years after their own democratic transformations, the book discusses how democracy promotion is related to the four countries’ understanding of liberalism and democracy and to their political cultures. It also addresses the question of what motivates the V4 states to engage in the politically sensitive activities of democracy assistance and how they intend to share their own experience and know-how of the democratic transformation process. 

 

BUSEK, Erhard a Emil BRIX. Revize střední Evropy: proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, [2021], 158 s. Fórum, 01. ISBN 978-80-88103-80-6. -- Erudovaní autoři diskutují zásadní témata měnící se geopolitické a ekonomické reality našeho kontinentu. Předkládají diagnózy a prognózy tohoto regionu a objevují mnoho tušených, ale také nepředpokládaných historických, sociálních, kulturních a politických kontextů. Dojde i na reflexi vztahů mezi střední Evropou a Ruskou federací či Evropskou unií.

HLAVÁČEK, Petr a Michael ROMANCOV, ed. Vytěsněná Evropa?: kontexty a perspektivy evropské "východní otázky". Praha: Academia, 2020, 395 s. Společnost, sv. 41. ISBN 978-80-200-3138-9. -- Cílem knihy je pochopit, co se děje v té části našeho kontinentu, která sice geograficky leží v Evropě, ale po rozpadu sovětsko-ruského impéria geopoliticky uvázla kdesi mezi Západem a Východem. Tři desetiletí po pádu komunismu a konci sovětsko-ruské hegemonie je onen region, zahrnující některé postsovětské republiky a část bývalé Jugoslávie, jakousi "vytěsněnou Evropou". Evropské, či dokonce prozápadní aspirace těchto zemí jsou zřetelné, ovšem Evropská unie, USA a NATO na ně reagují s opatrností, zejména kvůli rostoucí asertivitě východních velmocí. Nad pomyslnou mapou "vytěsněné Evropy" hledal autorský tým odpovědi na řadu aktuálních otázek. Kam míří Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko? Jaká je budoucnost Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu? Jaký vývoj můžeme očekávat v zemích západního Balkánu, tj. v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu, Severní Makedonii a Srbsku? Jakou úlohu zde mohou hrát Rusko, Čína, Turecko či Írán? Proč i země visegrádské čtyřky váhají nad svým eurounijním a západním ukotvením? A je řešením evropské "východní otázky" posílení geopolitické jednoty Západu?

JANEBOVÁ, Pavlína a Zsuzsanna VÉGH. Trends of Visegrad foreign policy. Praha: Association for International Affairs (AMO), [2019], 46 s. ISBN 978-80-87092-67-5. – Dostupné také z: http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2019/10/AMO_Trendy_2019.pdf 

EBERLE, Jakub. České trable s Visegrádem. In: České zájmy v roce 2019. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2019, s. 16-25. Analýzy ÚMV. Dostupné také z: https://www.iir.cz/article/ceske-zajmy-v-roce-2019-analyzy-umv
KŘEN, Jan. Čtvrt století střední Evropy: Visegrádské země v globálním příběhu let 1992 - 2017. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, 366 s. ISBN 978-80-246-3977-2. -- Autor se věnuje soudobým dějinám států visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontextu dějin evropských i světových. Jádrem knihy jsou chronologicky pojaté kapitoly paralelní historie visegrádských zemí, kombinované s kapitolami komparativními a syntetizujícími. Zaměřuje se na domácí i zahraniční politiku, hospodářské a finanční otázky a především společnost v tomto regionu. Součástí výkladu jsou i exkurzy mimo střední Evropu (na neoliberální Západ, do Číny).

Parlamentní knihovna nabízí interním uživatelům pravidelné zasílání monitoringu českého tisku k tématu V4. Kontakt: knihovna@psp.cz, l. 4513; Renáta Hamplová, l. 4506

Parlamentní knihovna nabízí e-knihy a e-články v plnotextových databázích CEEOL a EBSCO (dostupné na interní síti nebo ve studovně): české i zahraniční politologické studie a analýzy.

Parlamentní knihovna nabízí ze svých fondů tištěné publikace:

V4_z_fondu_PK.pdf (Dokument PDF, 250 KB)

Parlamentní knihovna nabízí v čítárně novin a časopisů periodika s tematikou V4:

Současná Evropačasopis zaměřený na proces evropské integrace a postavení České republiky v Evropské unii

Střed / Centre - časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století

Střední Evropa - revue pro středoevropskou kulturu a politiku

Přístup k e-periodikům (na stránce Periodika online)

Euroskop – sekce Zpravodajství – Visegrad, Střední Evropa

Eurolistyonline měsíčník, součást sekce Euroskop.cz – ČR a EU

V4 Revue - analýzy a komentáře k událostem ve visegrádských státech a k jejich úloze v EU a ve světě

Podrobné informace o V4 na internetu:

Visegrad Group / Visegrádská skupina - oficiální internetové stránky Visegrádské skupiny

Visegrádská digitální parlamentní knihovna V4+ - portál 5 národních sekcí (V4 + Rakousko) přináší historii i současnou podobu parlamentů, texty ústavy (v anglické verzi) a jednacích řádů a digitální knihovnu parlamentních dokumentů (texty zákonů, stenozáznamy z jednání, složení parlamentů) od poloviny 19. století do současnosti

Ministerstvo zahraničí - řada aktuálních i archivovaných dokumentů a informací

Ústav mezinárodních vztahů Praha - analýzy, komentáře, články a studie

Předsednictví ČR ve Visegrádské skupině 2015/2016 - dokumenty na stránkách vlády ČR

ČT 24 - události k výročí 25 let trvání Visegrádské skupiny (2016)

 

 

 

Poslední aktualizace: 15. 6. 2023
ISP (příhlásit)