Pořádání znalostí 2000

Odborný seminář zaměřený na problematiku využívání a hodnocení selekčních jazyků

Výsledky semináře (zpráva a některé příspěvky) jsou publikovány v únorovém čísle (02/2001) časopisu Ikaros.

Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu, Sněmovní 4, Praha 1, m.č. 23
Datum: pondělí 18.12.2000
Max. počet účastníků: 60
Organizátor: Parlamentní knihovna
Seminář je přístupný bez konferenčních poplatků.

Zaměření:
Seminář je určen pro odborníky, kteří se zajímají o problematiku využívání a hodnocení selekčních jazyků zahrnující mj. tyto dílčí okruhy (náměty pro příspěvky a diskusi):

 • hodnocení kvality indexace, konzistence indexace
 • uživatelské využití selekčních jazyků, informační gramotnost uživatelů v oblasti selekčních jazyků
 • srovnání účinnosti jednotlivých typů selekčních jazyků, výsledky vyhledávání pomocí různých typů selekčních jazyků
 • analýza struktury a lexika selekčních jazyků, náklady na údržbu selekčních jazyků
 • a další

Rozdělení:
Dopoledne: teoretická část (teorie a metodologie, zobecnění praktických zkušeností)
Odpoledne: praktická část (workshop - příspěvky se zkušenostmi z praxe a panelová diskuse)

Předběžný program:

9,00-9,30 Prezence
9,30-9.45 Zahájení semináře
9,45-10,45 I. blok přednášek

 • Z. Uhlíř (Národní knihovna): Pořádání znalostí a otázky tzv. druhé informační krize
 • Z. Jonák (Výzkumný ústav pedagogický): Širší filosoficko-lingvistický pohled na selekční jazyky s výhledem na možnost zvýšení jejich efektivnosti

10,45-11,00 Přestávka na kávu
11,00-12,30 II. blok přednášek

 • M. Balíková (Národní knihovna): Využitelnost tradičních pořádacích systémů při indexování a vyhledávání informací v současném informačním prostředí
 • P. Pálka (ÚISK): Paralely přirozeného a selekčního jazyka při indexování
 • J. Schwarz (Parlamentní knihovna): Praktické aspekty hodnocení kvality a konzistence indexace

12,30-13,00 Diskuse
13,00-14,00 Přestávka na oběd
14,00-14,45 Aktuální prezentace

 • P. Kocourek (Incad, s.r.o.): Využití selekčních jazyků pro znalostní vyhledávání : Excalibur RetrivalWare
 • H. Slezáková (Ústav zemědělských a potravinářských informací): Simultánní česko-anglická indexace vstupních záznamů pro Českou zemědělskou bibliografii
 • M. Votípková, A. Šímová (Národní lékařská knihovna): MeSH-CZ - aktualizace 2000

14,45-15,45 Panelová diskuse
15,45-16,00 Ukončení semináře

Přihlášky a další informace:

Josef Schwarz
schwarz@psp.cz
tel.: 02/57174511

nebo

Anna Lhotská
lhotska@psp.cz
tel.: 02/57174510
ISP (příhlásit)