Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 28. 11.  do 4. 12. 2022


Probíhající schůze: 20. schůze (od 3. 5. 2022), 45. schůze (15. 11. 2022 - 2. 12. 2022), 47. schůze (29. 11. 2022 - 29. 11. 2022)

Pondělí 28. listopadu 2022

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová zahájí finále Logické olympiády
v 10.00 hodin v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny


Předseda výboru pro evropské záležitosti a člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Ondřej Benešík se ve dnech
28. - 30. listopadu zúčastní v New Yorku zasedání podvýboru pro vnější záležitosti (výboru pro politické záležitosti a demokracii) PS RE v OSN.

 

Úterý 29. listopadu 2022

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


45. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


47. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.15 hodin
Návrh pořadu:

Zákon - vrácený prezidentem republiky

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky

Další body

2. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023 /sněmovní tisk 339/

3. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Čt 9.00 - 11.00 hodin

4. Ústní interpelace Čt 14.30 - 18.00 hodin


Tisková konference na téma: Podpora očkování proti chřipce

za přítomnosti předsedkyně PSP Markéty Pekarové Adamové, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, předsedů zdravotních výborů obou parlamentních komor Bohuslava Svobody a Romana Krause a přizvaných odborníků se uskuteční

od 11.00 hodin v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny


Zástupci výboru pro evropské záležitosti a výboru pro sociální politiku Jaroslav Bžoch, Andrea Babišová, Martin Exner, Lucie Šafránková, Pavla Pivoňka-Vaňková, Klára Kocmanová a Vladimíra Lesenská a Senátu
přijmou delegaci
komisaře pro zaměstnanost a sociální práva Nicolase Schmita
v 9.30 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Pod záštitou poslanců Josefa Bělici a Ivo Vondráka se uskuteční

vánoční prodejní výstavu

výrobků klientů centra sociálních služeb SANTÉ

od 29. listopadu do 1. prosince v Atriu Poslanecké sněmovnyVystavené výrobky si bude možné zakoupit vždy od 10.00 do 14.30 hodin
;

výtěžek z výstavy bude použit na nákup pracovního materiálu a rozvoj centra.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 23 - ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE (29. listopadu 2022, 19.10 hodin nebo 10 minut po skončení schůze PS)
PV - Podvýbor pro ochranu lidských práv
č. 5 (29. listopadu 2022, od 14:15)

 

Středa 30. listopadu 2022


45. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje v 9.00 hodin

Tisková konference u příležitosti Maratónu psaní dopisů za účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a poslankyň Marie Jílkové, Evy Decroix , Kláry Kocmanové, Báry Urbanové a za Amnesty International vystoupí Žaneta Sladká
se uskuteční v 15.00 hodin v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny


Místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Lucie Potůčková se zúčastní v Bruselu meziparlamentního jednání k výročnímu zhodnocení činnosti Eurojustu organizované výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP (LIBE).


Předseda, místopředseda a člen zahraničního výboru Marek Ženíšek, Jaroslav Bžoch a Michal Ratiborský se zúčastní v Bruselu meziparlamentního jednání na téma „Aktuální výzvy zahraniční a bezpečnostní politiky EU“ pořádaného výborem pro zahraniční věci EP (AFET).


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 21 - mimořádná (30. listopadu 2022, od 7:45)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 19 (30. listopadu 2022, od 8:00)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 3 (30. listopadu 2022, od 14:30)

 

Čtvrtek 1. prosince 2022


45. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje v 9.00 hodin


Místopředseda zahraničního výboru Petr Beitl, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Lucie Potůčková a předseda ústavně právního výboru
Radek Vondráček (on line účastník) se zúčastní v Bruselu meziparlamentního jednání na téma „Legislativní odolnost, volební zákony nebo informační manipulační kampaně“ pořádané Zvláštním výborem pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v EU, včetně desinformací (INGE).


Členové výboru pro evropské záležitosti Jan Berki a Martin Exner se zúčastní
v Bruselu meziparlamentního jednání na téma „Situace právního státu v EU“ pořádaného výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP (LIBE).


Duchovní setkání

od 8.00 hodin ve sněmovní kapli, vchod z Malostranského nám. Č. 7/19
Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 21 (1. prosince 2022, od 13:00)
VSP - Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
č. 4 (1. prosince 2022, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 3 (1. prosince 2022, mimo objekty PS)

 

Pátek 2. prosince 2022


45. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje v 9.00 hodin

Předseda petičního výboru Tomio Okamura a další členové výboru p řijmou delegaci petičního výboru Národního shromáždění Turecka
ve 14.30 hodin v místnosti č. 23

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)