Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 12. do 18. 9. 2022


Probíhající schůze: 20. schůze (od 3. 5. 2022), 32. schůze (od 14. 7. 2022), 35. schůze (od 6. 9. 2022), 39. schůze (16. 9. 2022 - 16. 9. 2022), 37. schůze (16. 9. 2022 - 16. 9. 2022), 38. schůze (16. 9. 2022 - 16. 9. 2022)

Pondělí 12. září 2022


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová slavnostně předá dekrety o udělení znaků a vlajek
obcím, městysům a městům ČR

v 10.30 a ve 14.00 hodin v místnosti č. 108


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík se ve dnech
11. – 15. září ve Washingtonu zúčastní konference pořádané Meziparlamentní aliancí k Číně konané v Senátu USA a v Národní nadaci pro demokracii.


Člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Michal Ratiborský se ve dnech 12. – 16. září v Kodani a v Nuuku zúčastní společného zasedání podvýboru pro odolnost a občanskou bezpečnost a podvýboru pro transatlantickou spolupráci PS NATO.


Člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Jan Lacina se ve dnech 12. – 13. září zúčastní v Paříži zasedání výboru pro politické záležitosti a demokracii PS RE.

 

Úterý 13. září 2022


Ve dnech 13. – 16. září navštíví Portugalsko delegace výboru pro životní prostředí vedená předsedkyní Janou Krutákovou ( posl . Zdenka Němečková Crkvenjaš , Jan Hofmann a David Pražák).

Z programu : jednání s partnerským výborem a s představiteli dalších institucí.


Pod záštitou místopředsedy podvýboru pro e- Government Roberta Králíčka
se uskuteční kulatý stůl na téma
„Telemedicína v ČR“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové
a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky pořádá místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová
kulatý stůl na téma
„Sociální podniky a připravovaný zákon o sociálním podnikání“
od 10.30 hodin v místnosti č. 22

Tisková konference předsedkyně a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a Olgy Richterové a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky k týdnu sociálního podnikání se uskuteční
v 9.00 hodin v tiskovém atriu.

Pod záštitou předsedy podvýboru HV pro dopravu Ondřeje Lochmana se uskuteční
seminář na téma
„Bezpečnost na železnici“
od 11.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 15 (13. září 2022, od 13:00)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 3 (13. září 2022, od 10:00)
ÚPV - Podvýbor pro justici
č. 3 (13. září 2022, od 13:00)

 

Středa 14. září 2022


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a místopředsedové Poslanecké sněmovny Věra Kovářová, Jan Skopeček, Olga Richterová a Jana Mračková Vildumetzová
se účastní pietní vzpomínky na hřbitově v Lánech u příležitosti výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka.

9.00 hodin – pietní akt u rodinné hrobky Masaryků na obecním hřbitově v Lánech

10.20 hodin – položení kytice u sochy TGM na Hradčanském náměstí

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se setká s prezidentem Černé Hory Milo Dukanovičem
v 11.45 hodin v pracovně předsedkyně PS

Fototermín : 11.40 hodin ve foyer


Předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar přijme velitele Národních gard Nebrasky a Texasu generálmajora Daryla Bohace
a generálmajora Thomase Suelzera

v 10.00 hodin v místnosti č. 316


Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Petr Fifka s dalšími členy výboru přijme delegaci Spolkového sněmu SRN vedenou místopředsedou výboru pro záležitosti EU Markusem Tönsem
v 11.00 hodin v místnosti č. 56


Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod záštitou předsedy výboru Ivo Vondráka pořádá
seminář na téma
„Škola a sport“
od 14.00 hodin v místnosti č. 106


Pod záštitou podvýboru VSP pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu, předsedkyně Andrey Babišové, místopředsedkyně Renaty Oulehlové a Asociace krajů ČR se uskuteční
odborný seminář na téma
„Problematika vyloučených lokalit v ČR “
od 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 16 (14. září 2022, od 9:00)
Ústavně-právní výbor
č. 14 (14. září 2022, od 10:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 17 - změna termínu (14. září 2022, od 9:00)
Seminář Problematika vyloučených lokalit v ČR (14. září 2022, od 13:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 14 (14. září 2022, od 10:00)
Seminář Škola a sport (14. září 2022, od 14:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 14 (14. září 2022, od 14:00)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 4 (14. září 2022, od 13:00)
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 2 (14. září 2022, 10 minut po ukončení schůze RV)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 5 - neveřejná (14. září 2022, od 16:30)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 7 (14. září 2022, od 16:00)

 

Čtvrtek 15. září 2022


Předseda Meziparlamentní skupiny přátel ČR – SRN Petr Fifka s delegací přijme delegaci Spolkového sněmu SRN vedenou místopředsedou
výboru pro záležitosti EU Markusem Tönsem

v 10.00 hodin v místnosti č. 22


Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Petr Fifka a místopředseda zahraničního výboru Petr Beitl přijmou předsedu saského Zemského sněmu Matthiase Rößlera a saského ministra pro vědu Sebastiana Gemkowa
a delegaci poslanců Zemského sněmu

v 16.10 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Centrem Locika a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku se uskuteční
expertní kulatý stůl
„Děti – neviditelné oběti násilí v rodině II.- Kroky ke změně“
od 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Tisková konference poslankyně Pavly Golasowské a ministra práce
a sociálních věcí Mariana Jurečky se uskuteční po skončení kulatého stolu
ve 14.45 hodin v tiskovém atriu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 15 - upravená pozvánka (15. a 16. září 2022, mimo objekty PS)
Kontrolní výbor
č. 10 (15. září 2022, od 9:15)
č. 10 - upravená (15. září 2022, od 9:15)
Rozpočtový výbor
č. 16 - pokračování (15. září 2022, od 16:00)
Volební výbor
Návštěva studia ČT Ostrava (15. září 2022, mimo objekty PS)
č. 10 (15. září 2022, mimo objekty PS)
Výbor pro bezpečnost
č. 17 (15. září 2022, od 9:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 5 (15. září 2022, od 8:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 5 (15. září 2022, od 8:00)

 

Pátek 16. září 2022

Během dne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


39. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 11.00 hodin
v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

podle něhož je vyhlášen stav legislativní nouze

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání


37. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 17.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

Sociální dopady krize na občany ČR


38. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 17.30 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

1. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2022 /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

2. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení

3. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 231/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 15 - upravená pozvánka (15. a 16. září 2022, mimo objekty PS)
VVVKM - Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
č. 3 - zrušeno (16. září 2022, mimo objekty PS)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)