Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 16. do 22. 5. 2022


Probíhající schůze: 20. schůze (od 3. 5. 2022), 24. schůze (19. 5. 2022 - 19. 5. 2022)

Pondělí 16. května 2022


Předseda a místopředseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík a Petr Fifka se ve dnech 15. – 16. května zúčastní v Paříži m eziparlamentní konference k tématu migrace pořádané v rámci francouzského předsednictví v Radě EU.


Vedoucí a členka Stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy Jan Kubík a Pavla Pivoňka Vaňková se ve dnech 16. – 17. května zúčastní v Sofii z asedání Parlamentního výboru Parlamentní dimenze Středoevropské iniciativy.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VŽP - Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
č. 2 (16. května 2022, mimo objekty PS)

 

Úterý 17. května 2022


Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková
a předseda ústavně právního výboru Radek Vondráček přijmou delegaci členů mandátového a imunitního výboru a výboru pro neslučitelnost funkcí
Národní rady Slovenské republiky

v 10.00 hodin v místnosti č. 56

Poslanec Jan Berki se v Bruselu zúčastní meziparlamentního jednání výboru pro ústavní záležitosti - AFCO EP.


Ve dnech 17. – 20. května navštíví Spolkovou republiku Německo delegace mandátového a imunitního výboru vedená předsedkyní výboru Helenou Válkovou ( posl . Vladimíra Lesenská , Pavel Staněk a Lucie Potůčková).
Z programu : delegace se sejde s partnerským výborem Bundestagu a dalšími institucemi.

Veřejné slyšení kandidátů do Rady ČT
od 8.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Veřejné slyšení p etice č.12/P/2022 „Za zavedení centralizovaného systému vratných záloh na PET láhve a plechovky v ČR (35 596 podpisů)“

Uvede: zást . petentů, Zpravodaj: M. Hájek
od 16.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Tisková konference ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka k představení vládního návrhu automatické valorizace platby za státní pojištěnce se uskuteční v 15.30 hodin v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny

TK bude možné rovněž sledovat online ( stream 2 PS PČR).


Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
a místopředseda výboru Marek Výborný pořádají
kulatý stůl na téma
„Vzdělávání pedagogických pracovníků v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících“
od 13.00 hodin v místnosti č. 106


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka se uskuteční
vernisáž výstavy
Petrkov Spojuje

věnované 130. výročí narození grafika, básníka a překladatele Bohuslava Reynka
od 15.00 hodin ve Dvoraně Poslanecké sněmovny,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Výstavu připravil Památník národního písemnictví,
Česko-francouzské centrum Petrkov a poslankyně Eva Decroix .


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 8 (17. května 2022, od 14:00)
Volební výbor
č. 8 - přenášeno online na Stream 3 (17. května 2022, případně 15 minut po skončení Veřejného slyšení kandidátů na volbu členů Rady ČT)
Slyšení Veřejné slyšení kandidátů na volbu člena RČT - přenášeno online na Stream 3 (17. května 2022, od 8:00)
Výbor pro obranu
č. 9 (17. května 2022, od 13:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Seminář Kulatý stůl - Vzdělávání pedagogických pracovníků (17. května 2022, od 15:00)
Zemědělský výbor
č. 9 - online přenos na Stream 4 (17. května 2022, od 13:00)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 3 - změna termínu (17. května 2022, od 15:30)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 4 (17. května 2022, od 11:00)
ÚPV - Podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí
č. 3 (17. května 2022, od 14:00)
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 4 - neveřejná (17. května 2022, od 9:00)

 

Středa 18. května 2022


Místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček se setká s náměstkyní palestinského Ministerstva zahraničních věcí a krajanů Amal Jadou
v 10.00 hodin v místnosti č. 22


Členka Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Michaela Šebelová se zúčastní v Paříži z asedání výboru pro sociální záležitosti, zdraví a udržitelný rozvoj PS RE.


Pod záštitou zemědělského výboru pořádá Ústav výzkumu globální změny AV ČR
3. ročník odborné konference na téma
Voda je život

od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 7 (18. a 19. května 2022, mimo objekty PS)
Rozpočtový výbor
č. 12 (18. května 2022, od 9:00)
Ústavně-právní výbor
č. 9 (18. května 2022, od 11:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 10 (18. května 2022, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 11 (18. května 2022, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 10 (18. května 2022, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 8 (18. a 19. května 2022, mimo objekty PS)
ÚPV - Finanční podvýbor
č. 2 (18. května 2022, od 9:00)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 3 - neveřejná (18. května 2022, od 14:30)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 4 - neveřejná (18. května 2022, od 16:30)
VSP - Podvýbor pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu
č. 2 (18. května 2022, od 14:45)
VSP - Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
č. 2 (18. května 2022, od 13:00)
VB - Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
č. 3 - neveřejné (18. května 2022, od 10:00)

 

Čtvrtek 19. května 2022

24. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 15.00 hodin
podle § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu


Pod záštitou poslance Aleše Juchelky a ve spolupráci s Nadací Sirius
a Českým výborem pro UNICEF se uskuteční
konference na téma
„Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 9 (19. května 2022, od 10:00)
Kontrolní výbor
č. 7 (18. a 19. května 2022, mimo objekty PS)
Organizační výbor
č. 12 (19. května 2022, od 13:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 11 (19. května 2022, mimo objekty PS)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti (19. května 2022, od 9:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 8 (18. a 19. května 2022, mimo objekty PS)
Zahraniční výbor
č. 9 (19. května 2022, od 8:30)
VSP - Podvýbor pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce
č. 2 (19. května 2022, od 13:30)

 

Pátek 20. května 2022


Pod záštitou předsedkyně podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení Renáty Zajíčkové se uskuteční
konference na téma
Wellbeing aneb proč se těšit do školy?
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 4 (20. května 2022, od 10:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)