Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 2. do 8. 5. 2022


Probíhající schůze: 20. schůze (od 3. 5. 2022), 22. schůze (4. 5. 2022 - 4. 5. 2022), 21. schůze (5. 5. 2022 - 5. 5. 2022)

Pondělí 2. května 2022


Sněmovní delegace vedená předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou uskuteční ve dnech 1. – 2. května služební cestu do Švédska.

Na programu je audience u krále Karla XVI. Gustava či pracovní setkání s předsedou švédského parlamentu Riksdagu Andreasem Norlénem, na jehož pozvání se cesta koná. Tématem společného jednání bude mimo jiné parlamentní dimenze předsednictví Radě EU.

Součástí pracovního programu sněmovní delegace je také schůzka se švédským ministrem obrany Peterem Hultqvistem.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ve Stockholmu rovněž zahájí odborný seminář Czech Innovation Day. Ten prezentuje česká inovativní řešení za účelem rozvoje obchodních aktivit českých firem, které na švédském trhu působí v oblastech vodíkových technologií či elektromobility.


Pod záštitou zemědělského výboru pořádá Ústav výzkumu globální změny AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a dalšími odbornými pracovišti
3. ročník výstavy
Voda je život
od 2. – 20. května v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 3. května 2022

Během dne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


20. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 10.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení

3. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

4. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Věry Kovářové, Marka Výborného, Marka Bendy a Jana Jakoba na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení

5. Návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení

21. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena 10 minut po skončení 20. schůze PS, nejpozději však v pátek 6. května 2022 ve 12.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

1. Návrh poslanců Aleny Schillerové, Andreje Babiše, Karla Havlíčka a Jany Mračkové Vildumetzové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

2. Návrh poslanců Karla Havlíčka, Aleny Schillerové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

3. Návrh poslanců Richarda Brabce, Kláry Dostálové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, /sněmovní tisk 154/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

4. Návrh poslanců Aleny Schillerové, Richarda Brabce, Pavla Růžičky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, /sněmovní tisk 158/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

ÚPV - Podvýbor pro justici
č. 2 (3. května 2022, od 10:00)

 

Středa 4. května 2022


20. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

Program schůze bude upřesněn podle aktuálního stavu projednávání.


21. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

Program schůze bude upřesněn podle aktuálního stavu projednávání.


Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jana Mračková Vildumetzová
se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti 103. výročí tragické smrti

Milana Rastislava Štefánika
v 15.00 hodin u Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka
pořádá Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

diskusní kulatý stůl
k připravované novele zákona o veřejných sbírkách
od 10.00 hodin v místnosti č. 401C


Podvýbor pro ochranu spotřebitele, podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku a Alena Schillerová pořádají
seminář na téma
„Dobrovolná EET“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Oddělení komunikace a vzdělávání PS pořádá
vzdělávací seminář pro studenty na téma
volby
od 9.00 hodin v Informačním středisku PS, vchod Malostranské nám. č. 6/18

Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Dobrovolná EET (4. května 2022, od 9:00)
Ústavně-právní výbor
č. 8 (4. května 2022, 5 minut po zahájení polední pauzy schůze Poslanecké sněmovny)
Výbor pro sociální politiku
č. 10 - neveřejná (4. května 2022, od 13:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 9 (4. května 2022, 10 minut po skončení dopoledního jednání)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 3 - neveřejná (4. května 2022, od 9:00)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 2, upravená pozvánka (4. května 2022, od 14:00)
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 2 - změna zasedací místnosti (4. května 2022, od 10:30)

 

Čtvrtek 5. května 2022


20. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

Program schůze bude upřesněn podle aktuálního stavu projednávání.


21. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

Program schůze bude upřesněn podle aktuálního stavu projednávání.


Předsedkyně a 1. místopředsedkyně Poslanceké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a Věra Kovářová se zúčastní pietního aktu k výročí pražského povstání

v 10.00 hodin věznice Pankrác


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně PS Věra Kovářová a místopředsedové PS Olga Richterová a Jan Skopeček se zúčastní vzpomínkového pietního aktu k uctění památky padlých u příležitosti
77. výročí Pražského povstání a konce 2. světové války
ve 12.30 hodin před budovou Českého rozhlasu


Místopředsedové Poslanecké sněmovny Jana Mračková Vildumetzová
a Jan Skopeček se zúčastní pietní vzpomínky pořádané hlavním městem Prahou a Československou obcí legionářskou ve spolupráci s Ministerstvem obrany u příležitosti 77. výročí Pražského povstání
v 9.00 hodin u pamětní desky na Staroměstské radnici a v její Křížové kapli


Předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek, členové výboru
a členové Meziparlamentní skupiny přátel ČR-Ukrajina přijmou delegaci Zakarpatské oblastní rady v čele s předsedou Volodymyrem Čubirkem

ve 12.30 hodin v místnosti č. 56


Místopředsedkyně petičního výboru a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Nina Nováková pořádá
pracovní kulatý stůl na téma
„Jak se nyní žije seniorům v České republice i v celé Evropě.“
od 10.00 hodin v místnosti č. 22


Poslanec Michal Zuna pořádá
seminář pracovní skupiny
pro problematiku násilí na ženách a dětech

od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 8 - změna termínu (5. května 2022, od 12:10)
Volební výbor
č. 7 - zrušeno (5. května 2022, od 8:30)
Společné setkání Rady Českého rozhlasu a Volebního výboru - zrušeno (5. května 2022, mimo objekty PS)
Výbor pro bezpečnost
č. 10 (5. května 2022, od 10:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 6 - upravená pozvánka (5. května 2022, 10 minut po skončení 21. schůze Poslanecké sněmovny)
Zahraniční výbor
č. 8 (5. května 2022, od 8:30)
Zemědělský výbor
č. 8 - změna termínu (5. května 2022, od 13:00)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 2 (5. května 2022, od 8:15)
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany
č. 1 (5. května 2022, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 4 (5. května 2022, od 13:00)

 

Pátek 6. května 2022


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a místopředseda PS Jan Skopeček se zúčastní pietního aktu u památníku Díky, Ameriko!
v rámci oslav Slavností svobody
v 16.00 hodin Americká třída, Plzeň


1. místopředsedkyně a místopředseda Poslanecké sněmovny Věra Kovářová a Jan Skopeček se zúčastní pietního aktu k uctění památky obětí protinacistického odboje organizovaného Československou obcí legionářskou ve spolupráci s Ministerstvem obrany
ve 14.00 hodin na pietním místě areálu Kobyliské střelnice


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně PS Jana Mračková Vildumetzová, místopředseda PS Jan Bartošek a místopředseda PS Jan Skopeček se 8. května zúčastní pietního aktu
u příležitosti 77. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
od 10.30 hodin na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se 8. května zúčastní pietního aktu na Pohřebišti vojáků Rudé armády z 2. světové války na pražských Olšanských hřbitovech
od 14.00 hodin na Olšanských hřbitovech


SDĚLENÍ REDAKCÍM

U příležitosti Státního svátku se v neděli 8. května 2022 opět po dvouleté přestávce způsobené epidemií COVID tradičně uskuteční
Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně.

Reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupné od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č. 19. Hosté budou moci nahlédnout i do hlavního jednacího sálu. Skupiny návštěvníků budou doprovázet průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí
s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím.

Program letošního Dne otevřených dveří je bohatší o možnost prohlédnout si výstavu ve sněmovních kuloárech s názvem THUNOVSKÝ PALÁC

V PROMĚNÁCH STALETÍ , která představuje stavební vývoj sněmovních interiérů
a jejich výzdobu v různých časových etapách.

Vstup je zdarma.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)