Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 2. 2021

Pondělí 8. února 2021


Vedoucí Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Josef Hájek se zúčastní online schůze Politického výboru a Rady NATO– Ukrajina.

 

Úterý 9. února 2021

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.

79. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO
Jan Lipavský se ve dnech 9.–10. února zúčastní online setkání Globální sítě parlamentářů OECD.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 13 - zrušená (9. až 11. února 2021, mimo objekty PS)

 

Středa 10. února 2021


79. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


82. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 17.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1073/ - prvé čtení


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 39 - veřejnosti nepřístupná (10. února 2021, od 13:30)
Organizační výbor
č. 79 (10. února 2021, 5 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání PS)
Ústavně právní výbor
č. 80 - veřejnosti nepřístupná (10. února 2021, od 13:30)
Výbor pro obranu
č. 42 - veřejnosti nepřístupná (10. února 2021, od 7:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 70 - účast veřejnosti je možná distanční formou (10. února 2021, od 8:00)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 13 - zrušená (9. až 11. února 2021, mimo objekty PS)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 17 (10. února 2021, od 13:00)
VSR - Podvýbor pro regiony v transformaci
č. 1 (10. února 2021, od 8:00)

 

Čtvrtek 11. února 2021


83. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 27 (11. února 2021, od 13:30)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 13 - zrušená (9. až 11. února 2021, mimo objekty PS)
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 11 (11. února 2021, od 13:30)

 

Pátek 12. února 2021


79. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)