Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 11. 2021


Probíhající schůze: 1. schůze (8. 11. 2021 - 10. 11. 2021)

Pondělí 8. listopadu 2021


Ustavující schůze Poslanecké sněmovny
- bude zahájena ve 14.00 hodin
podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Pořad ustavující schůze Poslanecké sněmovny


Její pořad je stanoven v souladu s výše uvedeným zákonem

1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

2. Slib poslanců

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

17. Návrh termínu a pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny


Ustavující schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat i v následujících dnech.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební komise
č. 2 (8. listopadu 2021, od 18:00)

 

Úterý 9. listopadu 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Středa 10. listopadu 2021

Případné akce budou upřesněny.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 1 (10. listopadu 2021, 10 minut po přerušení jednání PS)
Volební komise
č. 3 (10. listopadu 2021, 10 minut po přerušení schůze PS)

 

Čtvrtek 11. listopadu 2021

Případné akce budou upřesněny.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 2 (11. listopadu 2021, od 9:00)

 

Pátek 12. listopadu 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)