Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 5. 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 91. schůze (od 23. 3. 2021), 99. schůze (od 21. 4. 2021)

Pondělí 17. května 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 18. května 2021

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se setká s prezidentem Srbské republiky Aleksandarem Vučićem
v 15.35 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: v 15.30 hodin


Předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věra Adámková se zúčastní od 10.30 hodin v ideokonference V4 výborů pro zdravotnictví.

 

Středa 19. května 2021


Vedoucí Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Karla Maříková se zúčastní online konference PS OBSE na téma legislativy zaměřené na boj proti násilí na ženách („Evidence- based law making to prevent and combat violence against women “).


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
Seminář Aktuální problémy ochrany soukromí v elektronické komunikaci (19. května 2021, mimo objekty PS)

 

Čtvrtek 20. května 2021

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se zúčastní videokonference vedoucích diplomatických misí států EU v rámci portugalského předsednictví v Radě EU od 12.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 14 - prostřednictvím videokonference (20. května 2021, od 9:00)

 

Pátek 21. května 2021


Pod záštitou poslankyně Markéty Pekarové Adamové a senátorky Šárky Jelínkové a ve spolupráci s Evropskou komisí a Německou Chartou diverzity se uskuteční
konference na téma
Evropský den diverzity

od 9.00 hodin v místnosti č. 108

(on-line přenos a slavnostní podpis Charty diverzity pro 12 zástupců Top managementu významných zaměstnavatelů v ČR)


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 71 - veřejnosti nepřístupná (21. května 2021, od 9:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)