Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 10. do 16. 5. 2021

Pondělí 10. května 2021


Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se zúčastní od 9.30 hodin on-line konference předsedů parlamentů členských států Evropské unie.
Pořadatelem je Německý spolkový sněm v čele
s předsedou Wolfgangem Schäublem. Summit bude možno sledovat přes odkaz:

https: //www.parleu2020.de/en

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček bude jednat
s předsedou Parlamentu Švédského království
Andreasem Norlénem.
videohovor začíná ve 14.00 hodin.


Oslavy Dne Jeruzaléma
Společná akce PS ČR a NR SR se uskuteční
od 10.00 hodin formou videokonference

Po úvodních slovech předsedy Sněmovny Radka Vondráčka a předsedů skupin přátel a spojenců v parlamentech ČR a SR vystoupí velvyslanci Izraele v České republice i na Slovensku. Slovo bude mít také primátor Jeruzaléma a další význační představitelé obou zemí.

 

Úterý 11. května 2021


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 57 - Změna termínu, přístupná pouze přizvané veřejnosti (11. května 2021, od 9:30)
Petiční výbor
č. 41 - účastníci vybavení ochran. pomůckami (respirátory) (11. května 2021, od 14:00)
Rozpočtový výbor
č. 55 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (11. května 2021, od 8:30)
Volební výbor
č. 28 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (11. května 2021, od 10:30)
Výbor pro sociální politiku
č. 78 - účast veřejnosti je možná distanční formou (11. května 2021, od 13:00)
Zemědělský výbor
č. 45 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (11. května 2021, od 8:30)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 18 - účast možná prostřednictvím dálkového připojení (11. května 2021, od 11:00)

 

Středa 12. května 2021


102. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyNávrh pořadu:

1. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - třetí čtení


103. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 15.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyNávrh pořadu:

1. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení

3. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury , Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

4. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - druhé čtení

6. Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

7. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení


Videohovor předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
s předsedou estonského parlamentu Jurim Ratasem
se uskuteční od 14.00 hodin

Místopředseda výboru pro bezpečnost Jiří Mašek se zúčastní online setkání členů výborů pro vnitřní záležitosti parlamentů V4, Prvým tématem bude ochrana hranic v souvislosti s očekávaným nárůstem počtu uprchlíků, druhým tématem pak hrozby terorismu ve střední a východní Evropě.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 53 - ZRUŠUJE SE (12. května 2021)
VSR - Podvýbor pro bytovou politiku
č. 6 (12. května 2021, od 13:00)
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 7 (12. května 2021, od 14:00)

 

Čtvrtek 13. května 2021


Poslankyně Věra Procházková pořádá
seminář
k novele Občanského zákoníku – Rozvod: děti na prvním místě!

sněmovní tisk č. 899
formou videokonference
od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedy podvýboru VZ Davida Kasala, předsedkyně
a místopředsedy VZ Věry Adámkové a Julia Špičáka pořádá
podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů

Odbornou diskusi na téma

„Děti a škola, děti a sport“

od 12.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Seminář bude částečně probíhat prostřednictvím videokonference. Zároveň bude živě přenášen prostřednictvím STREAM 4 – link zde: https: //www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1364

Pod záštitou poslanců výboru pro životní prostředí
Evy Fialové a Františka Elfmarka se uskuteční

kulatý stůl
k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií

konaný videokonferenčně od 13.00 hodin

Zvukový záznam z videokonference bude dostupný na odkazu Semináře VŽP.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 43 - veřejnosti nepřístupné s výjimkou přizvaných osob (13. května 2021, od 9:00)
Organizační výbor
č. 85 (13. května 2021, od 13:00)
Ústavně právní výbor
č. 89 - pouze pro poslance a zástupce příslušného resortu (13. května 2021, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 54 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 53 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 88 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (13. května 2021, od 16:00)
Seminář Děti a škola, děti a sport (13. května 2021, od 12:00)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií - videokonference (13. května 2021, mimo objekty PS)
Zahraniční výbor
č. 56 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021, od 9:30)
UPV - Finanční podvýbor
č. 8 (13. května 2021, od 8:30)
VZ - Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
č. 6, seminář Děti a škola, děti a sport (13. května 2021, od 12:00)
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 8 - neveřejná (13. května 2021, od 13:30)

 

Pátek 14. května 2021


Místopředseda a členka zemědělského výboru Josef Kott a Margita Balaštíková se zúčastní online setkání členů zemědělských výborů parlamentů V4.


Vedoucí Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Josef Hájek se ve dnech 14. – 17. května zúčastní online jarního zasedání PS NATO vysílaného z Bruselu. V rámci zasedání se sejdou jednotlivé výbory a proběhne plenární zasedání vč. diskuze s náměstkem GT NATO p. Mircea /ou Geoanaem

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)