Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 5. 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 91. schůze (od 23. 3. 2021), 93. schůze (od 26. 3. 2021), 98. schůze (13. 4. 2021 - 7. 5. 2021), 99. schůze (od 21. 4. 2021), 101. schůze (5. 5. 2021 - 5. 5. 2021)

Pondělí 3. května 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 4. května 2021

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.98. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

 

Středa 5. května 2021


98. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


101. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.30 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 904/ - druhé čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů /sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1190/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení


Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny pořádá on-line

seminář na téma
"Český parlament a parlamentarismus"
od 9: 00 hodin v informačním středisku PS

Link na seminář: https: //youtu.be/JVKokOngFS0


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 42 - veřejnosti nepřístupné s výjimkou přizvaných osob (5. května 2021, od 13:30)

 

Čtvrtek 6. května 2021


98. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 70 - veřejnosti nepřístupná (6. května 2021, od 8:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 17 - neveřejná (6. května 2021, od 8:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 16 - mimořádná, neveřejná (6. května 2021, od 13:00)
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 16 (6. května 2021, od 13:30)

 

Pátek 7. května 2021


98. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)