Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 29. 3.  do 4. 4. 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 91. schůze (od 23. 3. 2021), 93. schůze (od 26. 3. 2021), 96. schůze (1. 4. 2021 - 1. 4. 2021), 95. schůze (1. 4. 2021 - 1. 4. 2021)

Pondělí 29. března 2021


Člen stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO poslanec Josef Hájek se v 16.00-19.00 hod. videokonferenčně zúčastní zasedání Stálého výboru NATO. Jako vedoucí delegace svým slovem uvede připravený záznam uvítání předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a ministra obrany Lubomíra Metnara .

Z programu:
Expertní přednáška náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO J. Havránka zaměřená na téma českého obranného rozpočtu.

 

Úterý 30. března 2021


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 39 - účast veřejnosti je možná distanční formou (30. března 2021, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti - formou videokonference (30. března 2021, od 13:00)
UPV - Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
č. 16 - Jednání formou videokonference (30. března 2021, od 10:00)
VVVKM - Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
č. 7 - videokonference (30. března 2021, mimo objekty PS)
Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
č. 5 - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (30. března 2021, od 16:00)

 

Středa 31. března 2021Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 55 - pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 53 - veřejnosti nepřístupná (31. března 2021, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 85 - pouze pro poslance a zástupci příslušného resortu (31. března 2021, od 10:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 74 - účast veřejnosti je možná distanční formou (31. března 2021, od 8:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 51 - veřejnosti nepřístupná; videopřenos (31. března 2021, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 50 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021, od 14:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 85 - pouze pro poslance a zástupce MZ ČR a další hosty (31. března 2021, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 36 - pro pozv. hosty i veřejnost formou videokonf. (31. března 2021, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 43 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021, od 8:30)
PV - Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
č. 18 - videokonference (31. března 2021, mimo objekty PS)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 11, upravená pozvánka (31. března 2021, od 14:00)

 

Čtvrtek 1. dubna 2021

Během dne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


95. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení

2. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení


96. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena 10 min. po skončení 95. schůze

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Olgy Richterové, Lucie Šafránkové, Stanislava Grospiče, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Jana Bauera, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1177/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 82 (1. dubna 2021, od 13:00)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 11 (1. dubna 2021, od 10:00)

 

Pátek 2. dubna 2021

Velký pátek

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)