Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 3. 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 90. schůze (9. 3. 2021 - 9. 3. 2021)

Pondělí 8. března 2021


Poslankyně Monika Červíčková pořádá
videokonferenci na téma
„Spolupráce s NNO – Women for Women “
od 10.30 hodin

 

Úterý 9. března 2021

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.

90. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ – prvé čtení


87. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování
po skončení 90. schůze PS


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 73 - účast veřejnosti je možná distanční formou (9. března 2021, od 13:00)
VB - Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
č. 11 (9. března 2021, od 12:30)

 

Středa 10. března 2021


87. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Vedoucí Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Karla Maříková se zúčastní online zasedání vedoucích národních delegací pod názvem „Call for Action Helsinki +50 process “ zaměřené na projednání pravidla jednomyslné shody v rámci OBSE.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 81 (10. března 2021, 5 min po vyhlášení polední přestávky PS)
Výbor pro zdravotnictví
č. 82 - veřejnosti nepřístupná (10. března 2021, 10 minut po vyhlášení polední pauzy při jednání PSP)

 

Čtvrtek 11. března 2021


87. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 12 (11. března 2021, od 13:30)

 

Pátek 12. března 2021


87. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)