Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 8. 2020


Probíhající schůze: 57. schůze (19. 8. 2020 - 19. 8. 2020)

Pondělí 17. srpna 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 18. srpna 2020


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 66 (18. srpna 2020, od 16:00)

 

Středa 19. srpna 2020


57. schůze Poslanecké sněmovny – od 10.00 hodin

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 /sněmovní tisk 971/ – zkrácené jednání

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ – zkrácené jednáníJednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 32 (19. srpna 2020, od 9:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 40 (19. srpna 2020, od 7:30)
Výbor pro zdravotnictví
č. 69 (19. srpna 2020, nebo 30 minut po ukončení mimořádné schůze PS)
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 14 (19. srpna 2020, 5 minut po vyhlášení polední pauzy jednání PS)

 

Čtvrtek 20. srpna 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Pátek 21. srpna 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)