Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 10. 2016

Pondělí 3. října 2016


Členové výboru pro evropské záležitosti O. Benešík, J. Šenfeld, K. Zelienková
a L. Toufar se ve dnech 2. – 4. října zúčastní společného zasedání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí V4 ve Zlínském kraji (na Velehradě).

Ve dnech 3. – 6. října navštíví Srbskou republiku delegace petičního výboru vedená předsedkyní Zuzkou Bebarovou Rujbrovou.
Z programu: jednání se členy výboru pro lidská a menšinová práva
a rovnoprávnost pohlaví národního shromáždění Srbska, setkání s Komisařkou pro ochranu rovnosti a s vedoucí Kanceláře pro lidská a menšinová práva, setkání se zástupci krajanů v sídle České národní rady v obci Bela Crkva a návštěva azylového centra Krnjača.


Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Pavlíny Nytrové

se uskuteční konference k podpoře plynulého a bezproblémového odchodu dětí z dětských domovů do běžného života
„Odcházím z dětského domova a co bude dál“
od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

 

Úterý 4. října 2016


Pod záštitou předsedy výboru pro sociální politiku Jaroslava Zavadila se uskuteční
diskusní kulatý stůl na téma
„Poslední trendy a výzvy sociálního dialogu
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli“

od 9.00 hodin v místnosti č. 56


Pod záštitou poslance Karla Fiedlera se uskuteční
seminář na téma
Fungování společenství vlastníků bytových jednotek
od 10.00 hodin v místnosti č. 211B


Poslanec Zdeněk Soukup pořádá
seminář na téma
„Možnosti integrace migrantů v Evropě“
od 11.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 10 (4. až 6. října 2016, mimo objekty PS)
VSP - Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny
č. 15 (4. října 2016, od 14:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 22 (4. října 2016, od 13:00)

 

Středa 5. října 2016

Slavnostní koncert při příležitosti 80. výročí narození prezidenta Václava Havla
od 19.30 hodin ve Dvořákově síni pražského Rudolfina
pořádá Poslanecká sněmovna, Senát, Vláda a Ministerstvo kultury

Žádáme redakce, aby nejpozději v úterý 4. 10. 2016 do 12.00 hodin akreditovaly své zástupce na případný fototermín před zahájením koncertu. Od 19.00 hodin bude možné
u kočárového vjezdu do budovy Rudolfina potkat všechny hlavní hosty koncertu při jejich příchodu.

Koncert bude vysílat Česká televize v přímém přenosu.

Žádosti o akreditace zasílejte mailem na adresu press@psp.cz.


Pod záštitou výboru pro sociální politiku se uskuteční konference na téma
„S ociální bydlení
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro bezpečnost
č. 33 (5. října 2016, od 9:30)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců (5. října 2016, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 41 (5. října 2016, od 9:00)
Zemědělský výbor
č. 35 (5. října 2016, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 10 (4. až 6. října 2016, mimo objekty PS)
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 6 (5. října 2016, od 13:00)

 

Čtvrtek 6. října 2016

Předseda Poslanecké s němovny Jan Hamáček se ve dnech 6. a 7. října zúčastní neformálního setkání předsedů parlamentů zemí Evropské unie, které se koná v Bratislavě.


Předseda hospodářského výboru Ivan Pilný se ve dnech 6. – 9. října v Kodani zúčastní meziparlamentního setkání k tématu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.


Poslankyně Radka Maxová pořádá
konferenci na téma
„Paměť prochází srdcem“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 65 (6. října 2016, od 13:00)
Ústavně právní výbor
č. 74 (6. října 2016, od 8:30)
Výbor pro obranu
č. 34 (6. října 2016, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 46 (6. října 2016, od 9:00)
Zahraniční výbor
č. 28 (6. října 2016, od 10:00)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 10 (4. až 6. října 2016, mimo objekty PS)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 3 (6. října 2016, od 13:00)

 

Pátek 7. října 2016


Pod záštitou poslance Milana Urbana pořádá Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
seminář k dotačnímu programu č. 8 pro rozvoj sportu
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

  • PDF, 3. 10. 2016 (289 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)