Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 25. 6.  do 1. 7. 2012

Pondělí 25. června 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová slavnostně předá dekrety o udělení vlajek a znaků obcím, městysům a městům České republiky
v 11.00 a ve 14.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové pořádá výbor pro sociální politiku
setkání zástupců členských nadací a nadačních fondů
při příležitosti 15 let od založení Fóra dárců
od 14.00 do 15.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

 

Úterý 26. června 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová slavnostně předá dekrety o udělení vlajek a znaků obcím, městysům a městům České republiky
v 11.00 a ve 14.00 hodin v místnosti č. 108

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Plzeňském kraji, Chodová Planá,

a v dalších místech regionu

18.00 hodin

1.

Prohlídka pivovaru Chodovar

19.00 hodin

2.

Jednání se zástupci Plzeňského kraje a města Chodová Planá

Přizváni: zástupci Plzeňského kraje, zástupci města Chodová Planá

Podvýbor RV pro financování územních samospráv a využívání fondů Evropské unie od 10.00 hodin v místnosti č. 56

Pod záštitou předsedy Stálé komise PS pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů Františka Bublana
pořádá poslanecký klub ČSSD
seminář na téma
„Nová bezpečnostní architektura Evropy – spolupráce pro
XXI. století“

od 14.00 do 19.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 9 (26. června 2012)

 

Středa 27. června 2012

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22
od 9.00 hodin

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání Chodová Planá

10.00 hodin

3.

Zvyšování ekonomické výkonnosti hospodářsky slabých regionů

4.

Možnosti přeshraniční spolupráce s cílem zvýšení konkurenceschopnosti slabých regionů

Uvede: představitel MMR a regionů

Zpravodaj: posl. V. Votava

Přizváni: zástupci spolkové země Bavorsko, zástupci Horní Falce a Plzeňského kraje, zástupce Senátu PČR, starostové dotčených municipalit, zástupci Krajské hospodářské komory

13.00 hodin

5.

Tisková konference představitelů výboru a zástupců Spolkové republiky Německo

6.

Pracovní oběd – pokračování rozpravy z předchozího jednání

14.30 hodin

7.

8.

9.

10.

Rozpočtová opatření

Informace o činnosti podvýborů

Sdělení předsedy, různé

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

15.00 hodin - Tachov

11.

Využití prostředků SR a fondů EU k obnově památek; Jízdárna Tachov - Světce, a Klášter Kladruby u Stříbra

Přizváni: představitelé Národního památkového ústavu

Výbor pro zdravotnictví - výjezdní zasedání v Lázních Jáchymov

od 18.00 hodin

 1. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, (sněmovní tisk 590)
 2. Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

  Zpravodaj: posl. Igor Svoják

 3. Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 593/
 4. Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

  Zpravodaj: posl. Igor Svoják

 5. Regionální problematika Ústeckého kraje v oblasti lázeňství

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti BIS - v místnosti . 103B

od 11.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 35 (27. června 2012)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 11 (27. června 2012)

 

Čtvrtek 28. června 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setká

se zástupci vedení Akademie věd České republiky

ve 12.00 hodin v Zrcadlovém salonku

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Plzeňském kraji, Chodová Planá,

a v dalších místech regionu

8.30 hodin

12.

Využití prostředků SR a fondů EU (ROP) k obnově památek - pokračování; Státní zámek Horšovský Týn a vybrané projekty v Klatovech

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání v Karlovarském kraji

14.30 hodin - Obec Prameny

Téma – řešení zadluženosti obcí

Jednání se zastupiteli obce za přítomnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva financí

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.30 hod. v místnosti č. 106

 

Pátek 29. června 2012

- výjezdní zasedání v Karlovarském kraji

9.30 hodin - Krajský úřad Karlovy Vary

Čerpání finančních prostředků z ROP – aktuální stav Karlovarského kraje

- Pokračování 15 miliard - Pakt zaměstnanosti a konkurenceschopnosti pro region Severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje, (Ministerstvo pro místní rozvoj).

  • Reforma veřejné správy, (Ministerstvo vnitra).
  • Informace o přípravě zprovoznění základních registrů k 1.7. 2012, (Ministerstvo vnitra)

14.00 hodin - Krajský úřad Karlovarského kraje – jednací sál

Integrace vojenského prostoru do správního členění

Zahraniční výbor pořádá
konferenci na téma
„ Export – záchranná brzda v krizi“
od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 26 (28. a 29. června 2012)

 

 • PDF, 26. 6. 2012 (105 KB)

Mohlo by vás zajímat