Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 28. 5.  do 3. 6. 2012

Pondělí 28. května 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme delegaci parlamentu Thajského království
vedenou předsedou Senátu Teeradejem Meepienem
v 10.00 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: 9.55 hodin

Ve dnech 27. května – 3. června navštíví USA delegace zahraničního výboru vedená předsedou Davidem Vodrážkou (R. Kostřica, R. Böhnisch, J. Florián) a výboru pro evropské záležitosti vedená předsedou Janem Bauerem (F.Novosad, J. Šenfeld, , J.Kubata).
Z programu:
ZAV:
New York, Washington – návštěva OSN prohlídka České národní budovy, setkání s krajany , jednání s představiteli Ministerstva zahraničí a Ministerstva obrany USA, návštěva Kongresu.
VEZ: Chicago, Washington – návštěva Českého národního hřbitova, prohlídka školy TGM a knihovny Československé genealogické společnosti setkání s krajany, jednání s představiteli ministerstev financí a energetiky

Ve dnech 28. května – 2.června navštíví Itálii delegace rozpočtového výboru vedená předsedou Pavlem Suchánkem.
Z programu:
San Marino – jednání s ministrem financí a rozpočtu, filatelie a numismatiky a ministrem průmyslu, řemesel a obchodu, jednání s komisí pro finance, rozpočet a plánování Velké generální rady a setkání se zástupci Centrální banky, Řím – jednání s předsedou Prefektury pro ekonomické záležitosti Svatého stolce, setkání s gen. ředitelem Vatikánské banky, společné jednání s předsedou parlamentního rozpočtového výboru, se členy finančního výboru a s předsedou senátního finančního výboru.

Ve dnech 28. – 31. května navštíví Stockholm delegace volebního výboru vedená předsedou Václavem Menclem.
Z programu
: přijetí na Ministerstvu kultury, jednání se členy kulturního a ústaně právního výboru, setkání se zástupci veřejnoprávních médií a mediálních rad.

 

Úterý 29. května 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v čele oficiální delegace Poslanecké sněmovny (B. Sobotka, T. Chalupa, P. Gazdík, P. Kováčik, J.Drastichová) na pozvání předsedy Knessetu ve dnech 29. května – 1. června 2012 navštíví Izrael.

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční
seminář na téma
Opravdu nový zákon o reklamě ovlivní vztah lékař – výrobce léků?
9.30 – 12.00 hodin v místnosti č. 22

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční
seminář na téma
Podporované zaměstnávání – efektivní cesta osob
se zdravotním postižením na otevřený trh práce
9.30. – 12.00 hodin v místnosti č. 108

 

Středa 30. května 2012

Rozpočtivý výbor - v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

1.

Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), a další související zákony (tisk 541) - pokračování

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

10.00 hodin

2.

Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2011 – celek (tisk 672)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj posl. P. Suchánek, v.z. V. Vilímec

3.

Jednání k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 podle tisku 672 se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu

Zpravodaj: posl. P. Suchánek, v.z. V. Vilímec

Přizvaní: zástupci MF

11.00 hodin

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 595) – pokračování

Uvede: představitel MF

Zpravodaj posl. R. Jirout

11.30 hodin

5.

Zprávy: Zpráva České národní banky o inflaci/II 2012

Uvede: představitel ČNB

Zpravodaj posl. R. Jirout

Podvýbor ZEV pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství pořádá
diskusní seminář na téma
Lesnická politika v ČR a společenské funkce lesa
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 30 (30. května 2012)

 

Čtvrtek 31. května 2012

Podvýbor VSP pro pracovní právo a zaměstnanost v 10.00 - 13.00 hod v místnosti č. 55

Problematika veřejné služby a veřejně prospěšných prací

Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Jitky Chalánkové
se uskuteční ve dnech 31. května – 1. června
24. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů
s mezinárodní účastí
10.00 – 18.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSP - Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost
č. 3 (31. května 2012)

 

Pátek 1. června 2012

Pokračuje 24. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů s mezinárodní účastí
9.00 – 16.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou poslance Jeronýma Tejce pořádá poslanecký klub ČSSD
seminář
o projektu Sdružení gymnaziálních samospráv v ČR
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)