Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 2. do 8. 4. 2012

Pondělí 2. dubna 2012

Pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, místopředsedkyně rozpočtového výboru a členky výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Heleny Langšádlové se uskuteční
veřejný seminář
spojený s tiskovým brífinkem,
na kterém budou prezentovány výsledky celostátního výzkumu veřejného mínění
s názvem
Češi a pěstounská péče 2012
od 10.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti
Heleny Langšádlové se uskuteční
setkání k slavnostnímu zahájení výstavy
„Život dětí s postižením SMA – míšní svalové atrofie“
od 16.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Výro ní finan ní zprávy politických stran a hnutí za rok 2011, které byly p edloženy Poslanecké sn movn podle §18 zákona . 424/1991 Sb., budou p ístupné k nahlížení od 14: 00 hodin v Parlamentní knihovn .


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 20, upravená (2. až 4. dubna 2012)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 5 (2. a 3. dubna 2012)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 8 (2. dubna 2012)

 

Úterý 3. dubna 2012

Pod záštitou místopředsedy hospodářského výboru Aleše Rádla se uskuteční
odborný seminář na téma
Aukce kmitočtů v aktuálních souvislostech
od 9.00 do 13.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou poslance Petra Gazdíka, člena České komise pro UNESCO pořádají poslankyně Gabriela Pecková
a místopředseda podvýboru pro kulturu Zdeněk Bezecný
diskusní seminář na téma
Český Krumlov – zámecká zahrada a otáčivé hlediště
od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 16 (3. dubna 2012)
Výbor pro sociální politiku
č. 16 (3. a 4. dubna 2012)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 23 (3. a 4. dubna 2012)
Výbor pro zdravotnictví
č. 14 (3. až 5. dubna 2012)
Výbor pro životní prostředí
č. 20, upravená (2. až 4. dubna 2012)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 5 (2. a 3. dubna 2012)
VO - Podvýbor pro kontrolu akvizic Ministerstva obrany a obchodu s vojenským materiálem
č. 2 (3. dubna 2012, od 15:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 9 (3. dubna 2012)

 

Středa 4. dubna 2012


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 26 (4. a 5. dubna 2012)
Petiční výbor
č. 19 (4. dubna 2012)
Rozpočtový výbor
č. 26 (4. dubna 2012)
Ústavně právní výbor
č. 44 (4. dubna 2012)
Výbor pro bezpečnost
č. 5 (4. dubna 2012)
Výbor pro sociální politiku
č. 16 (3. a 4. dubna 2012)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 21 (4. dubna 2012)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 23 (3. a 4. dubna 2012)
Výbor pro zdravotnictví
č. 14 (3. až 5. dubna 2012)
Výbor pro životní prostředí
č. 20, upravená (2. až 4. dubna 2012)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 6 (4. dubna 2012)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 8 (4. dubna 2012)
VO - Podvýbor pro vězeňství
č. 3 (4. dubna 2012, od 15:00)

 

Čtvrtek 5. dubna 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setká s prezidentem Ázerbájdžánské republiky Ilhamem Alijevem
Od 14.30 hodin v místnosti .č 120
Fototermín: v 14.25 hodin

Pod záštitou ústavně právního výboru se uskuteční
„Seminář o zajištění ochrany soukromí“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a za účasti
Veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského se uskuteční
odborný seminář na téma

Péče o ohrožené děti a jejich rodiny
od 9.30 hodin v místnosti č. 108
Tisková konference se uskuteční v 15.00 hodin v novinářském atriu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 26 (4. a 5. dubna 2012)
Organizační výbor
č. 51, zrušeno (5. dubna 2012)
Ústavně právní výbor
Seminář Seminář o zajištění ochrany soukromí (5. dubna 2012)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 27 (5. dubna 2012)
Výbor pro sociální politiku
č. 17 (5. dubna 2012)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 24 (5. dubna 2012)
Výbor pro zdravotnictví
č. 14 (3. až 5. dubna 2012)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 10 (5. dubna 2012)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 10 (5. dubna 2012)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Péče o ohrožené děti a jejich rodiny (5. dubna 2012)

 

Pátek 6. dubna 2012

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)