Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 12. do 18. 3. 2012

Pondělí 12. března 2012

Předseda zahraničního výboru David Vodrážka se ve dnech 11. – 12. března zúčastní v Dánsku konference předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU (COFACC).

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové se uskuteční

konference na téma

Romský holocaust – proč jsme zapomněli?

od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové

a poslankyně Gabriely Peckové se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

„Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století„

od 16.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 13. března 2012

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

36. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Podvýbor pro evropské fondy
od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 56

  1. Zahájení schůze a schválení návrhu pořadu
  2. Průběžné hodnocení čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů za období 2007 – 2013
  3. Stav příprav budoucího programového období (po roce 2013)

    uvede: 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, M.A.

  4. Sdělení předsedkyně podvýboru a různé
  5. Návrh termínu a pořadu 8. schůze podvýboru

Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 25 (13. března 2012)
Rozpočtový výbor
č. 25 (13. března 2012)
Výbor pro sociální politiku
č. 15 (13. března 2012)
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 7 (13. března 2012)

 

Středa 14. března 2012

36. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 49 (14. března 2012)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 22 (14. března 2012)
Zemědělský výbor
č. 27 (14. března 2012)
RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 5 (14. března 2012)
HV - Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl
č. 5 (14. března 2012)
VO - Podvýbor pro vězeňství
č. 2 (14. března 2012, od 14:00)

 

Čtvrtek 15. března 2012

36. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová

se zúčastní podpisu Memoranda o spolupráci
mezi Akademií věd České republiky

a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky

ve 12.30 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 12.25 hodin

Setkání vedení Akademie věd České republiky

a vedení Poslanecké sněmovny PČR

ve 13.00 hodin v zrcadlovém salonku

Ve dnech 13. – 16. března navštíví Českou republiku delegace výboru pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl a specifické služby PSP Rumunska vedená předsedou Adrianem Radulescuem.

Z programu:

15. března

11.30 – 12.15 hodin v místnosti č. 23

jednání členů delegace se zástupci zemědělského výboru

PÁTEK 16. března 2012

36. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 10.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 43 (15. března 2012)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 10 (15. března 2012)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 9 (15. března 2012)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 8 (15. března 2012)

 

Pátek 16. března 2012

36. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat