Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 10. 2011

Pondělí 17. října 2011

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

„Pražské setkání lidí se zkušeností s chudobou“

13.00 – 15.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Poslanec Antonín Seďa se ve dnech 16. – 18. října v Berlíně zúčastní výročního zasedání Evropské meziparlamentní kosmické konference (EISC).

 

Úterý 18. října 2011

Ve dnech 18. – 19. října navštíví Rakousko delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená předsedou Stanislavem Polčákem

(posl. O. Chaloupka, Z. Horníková).

Z programu: jednání s partnerským výborem Parlamentu Rakouské republiky, setkání na úřadu Spolkového kancléře, jednání na vídeňské Radnici a na Úřadu zemského hejtmana Spolkové země Dolní Rakousko.

Ve dnech 18. – 20. října navštíví Německo delegace hospodářského výboru vedená předsedou Milanem Urbanem (posl. C. Zapletal, K. Matušovská,

V. Cempírek, J. Bureš).

Z programu: jednání s náměstkem ministra dopravy, výstavby a rozvoje měst

a s náměstkem ministra hospodářství a technologií a setkání se členy hospodářského výboru Spolkového sněmu.

Pod záštitou poslance Petra Gazdíka se uskuteční

seminář na téma

„Perspektivy cestovního ruchu

ve světle zákona o cestovním ruchu“

11.00 – 16.00 hodin v místnosti č. 108

Podvýbor HV pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku pořádá

seminář na téma

„AeroSpace & ITS Cooperation V – R&D Cooperation

in the Aviation Sector“

13.30 – 17.00 hodin

v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář AeroSpace & ITS Cooperation Platform V - R&D Cooperation in the Aviation Sector (18. října 2011)

 

Středa 19. října 2011

Předseda výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer se ve dnech 19. – 21. října zúčastní v Bruselu konference k problematice víceletého finančního rámce

2014 – 2020 spolupořádané polským předsednictvím, EP a EK.

 

Čtvrtek 20. října 2011

- v místnosti č. 56

od 10.00 hodin

Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) – pokračování v projednávání

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Jana Suchá

Pod záštitou Stálé komise PS pro rodinu a rovné příležitosti

se uskuteční ve dnech 20. – 21. října

  1. mezinárodní konference

„Život s dvojčaty“

13.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 108

Výbor pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedy výboru Jiřího Štětiny pořádá

seminář na téma

„Standardy léčby rakoviny prsu

- pohled lékaře a pacienta “

od 15.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 33 (10., 11. a 20. října 2011)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Standardy léčby rakoviny prsu - pohled lékaře a pacienta (20. října 2011)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Život s dvojčaty (20. a 21. října 2011)

 

Pátek 21. října 2011

Pod záštitou Stálé komise PS pro rodinu a rovné příležitosti

pokračování semináře

1. mezinárodní konference

„Život s dvojčaty“

od 9.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou místopředsedy PS Lubomíra Zaorálka

se uskuteční konference

Strategie EU pro Podunají -

přínosy a výzvy pro Českou republiku

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Život s dvojčaty (20. a 21. října 2011)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)