Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 10. do 16. 10. 2011

Pondělí 10. října 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme předsedkyni albánského parlamentu Jozefinu Topalliovou
v 10.30 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 10.25 hodin

Brífink: 11.00 hodin

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od 9.00 hodin

Sdělení místopředsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

9.10 hodin

3.

Vládní návrh občanského zákoníku (tisk 362) – pokračování v projednávání

Uvede zástupce Min. spravedlnosti

Zpravodaj posl. Marek Benda

4.

Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) – pokračování v projednávání

Uvede zástupce Min. spravedlnosti

Zpravodajka posl. Jana Suchá

Poslanci J. Hamáček, V. Klučka, J. Farský, D. Šeich a M. Vacek se ve dnech

7. – 11. října zúčastní v Bukurešti 57. výročního zasedání PS NATO.

Ve dnech 9. – 14. října navštíví Kazachstán delegace zemědělského výboru vedená předsedou Pavolem Lukšou (posl. J. Papež, L. Skopal a P. Kováčik).

Z programu: jednání se zástupci KAZNEXINVESTU a se členy parlamentního výboru pro agrární otázky a výboru pro mezinárodní záležitosti, se zástupci KazAgro, setkání na Ministerstvu zemědělství a návštěva Akmolinské oblasti.

Ve dnech 10. – 14. října navštíví Island delegace výboru pro evropské záležitosti vedená předsedu Janem Bauerem (posl. J. Lobkowicz, F. Novosad, J. Šenfeld).

Z programu: jednání se zástupci pracovní skupiny pro evropské otázky zahraničního výboru parlamentu, setkání s hlavním vyjednavačem vstupu Islandu do EU a jednání se zástupci Delegace EU na Islandu.

Členové zahraničního výboru Jana Fischerová a Pavel Holík se ve dnech

10. – 11. října v Bruselu účastní na slyšení výboru pro rozvoj a podvýboru pro lidská práva EP na téma: Podmínky dodržování lidských práv v rozvojové politice.

Ve dnech 11. – 15. října navštíví Moldavsko delegace výboru pro životní prostředí vedená místopředsedou Bořivojem Šarapatkou (posl. R. Böhnisch, J. Nekl a F. Dědič).

Z programu: Kišiněv jednání s ministrem životního prostředí, setkání se členy výboru pro sociální ochranu, zdravotnictví a rodinu a členy výboru pro životní prostředí a klimatické změny, návštěva mateřské školy – projekt inkluzívního vzdělávání pro postižené děti, Leova : setkání na radnici s představiteli města, návštěva projektů kanalizace, zásobování pitnou vodou a třídění odpadu, Iagara : návštěva projektu dekontaminace půdy, Nisporeni : návštěva projektů kanalizace a čištění odpadních vod, Dorotcaia : návštěva centra domácí péče HOMECARE.

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

“Karta sociálních systémů”

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. “Konírna”

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 33 (10., 11. a 20. října 2011)

 

Úterý 11. října 2011

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od 9.00 hodin

5.

Vládní návrh občanského zákoníku (tisk 362) – pokračování v projednávání

Uvede zástupce Min. spravedlnosti

Zpravodaj posl. Marek Benda

6.

Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) – pokračování v projednávání

Uvede zástupce MS

Zpravodajka posl. Jana Suchá

Podvýbor VOB pro strategické koncepce a reformu Armády ČR

od 13.30 hodin v místnosti č. 316B

Podvýbor VOB pro reformu Policie ČR v místnosti č.316B

od 15.00 hodin

Podvýbor HV pro podnikatelské prostředí pořádá seminář
"Franchising a jeho potenciál pro českou ekonomiku"
Od 14.00 hodin ve Sněmovní 1, místnost č. 306.

Pod záštitou poslankyně Jitky Chalánkové se uskuteční

česko – britská konference na téma

Legislativa testování DNA

od 9.00 – 17.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 33 (10., 11. a 20. října 2011)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Seminář Franchising a jeho potenciál pro českou ekonomiku (11. října 2011)
- Podvýbor pro reformu Policie ČR
č. 4 (11. října 2011)
- Podvýbor pro strategické koncepce a reformu AČR
č. 4 (11. října 2011)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Podpora slaďování pracovního a rodinného života (11.a 12. října 2011)

 

Středa 12. října 2011

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

9.30 hodin

1.

Vládní návrh na vydání zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 (tisk 498 – příprava usnesení pro 1. čtení) a návrh na způsob jeho projednání a projednání návrhu střednědobého výdajového rámce na léta 2013 a 2014 (tisk 499) v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

10.30 hodin

2.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního majetku), (tisk 434)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. M. Doktor

11.00 hodin

3.

Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením j ednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (tisk 473) - dokončení

Rekapitulace zpravodaj: posl. P. Suchánek

Přizváni: zástupci Ministerstva financí

11.30 hodin

4.

Vládní návrh na vydání zákona o Finanční správě ČR (tisk 450) – dokončení

Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda

Přizváni: zástupci Ministerstva financí

5.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR (tisk 451) – dokončení

Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Svoboda

Přizváni: zástupci MF


12.00 hodin

6.

Vládní návrh na vydání zákona o Celní správě ČR (tisk 452) - dokončení

Rekapitulace: zpravodaj: posl. J. Cogan

Přizváni: zástupci MF

7.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR (tisk 453) - dokončení

Rekapitulace: zpravodaj: posl. J. Cogan

Přizváni: zástupci MF

12.30 hodin

8.

Zpráva o inflaci III (měnovém vývoji za 1. pololetí 2011) (tisk 455)

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

13.00 hodin

9.

Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů ( tisk 337)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

13.30 hodin

10.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011 (tisk 459)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

od 9.00 - 9.05 hodin

1. Schválení programu jednání

09.05 – 10.00 hodin

2. Tržnice SAPA

Vystoupí: primátor hl. m. Prahy B. Svoboda

Zpravodajka: posl. J. Černochová

10.00 – 11.00 hodin

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 437/

Odůvodní: náměstek MV ČR

Zpravodajka: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

11.00 – 12.00 hodin

4. Bezpečnostní situace na letišti Ruzyně Praha

Odůvodní: ministr vnitra, ministr dopravy, ředitel letiště Ruzyně Praha

Zpravodaj: posl. J. Vidím

13.00 – 13.05 hodin

5. Návrh termínu a programu příštího jednání VOB

13.05 – 13.20 hodin

6. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2011 /tisk 482/

Odůvodní: nám. ministra obrany

Zpravodajka: posl. J. Černochová

13.20 – 13.35 hodin

7. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2011 /sněmovní tisk 472/

Odůvodní: nám. ministra obrany

Zpravodaj: posl. Z. Bezecný

13.35 – 14.40 hodin

8. Informace o hospodaření státních podniků zřizovaných ministerstvem obrany
Odůvodní: nám. ministra obrany a ředitelé podniků

Zpravodaj: posl. A. Seďa

14.40 – 15.00 hodin

9. Problematika neexistujícího zákona o strategických podnicích

Úvodní slovo: posl. V. Paggio

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 10.00 hodin v místnosti č. 106

1. Sdělení předsedkyně

10.15 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 340)

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. V. Bohdalová

13.30 hodin

3. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů na MŠMT

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. A. Putnová

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Představení společnosti ČEZ

Uvede: Daniel Beneš, generální ředitel

Martin Roman, předseda dozorčí rady

v 9.45 hodin

Aktuální informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR

Uvede: Tomáš Dub, nám. ministra ZAV

v 10.30 hodin

Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Šeich

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku /sněmovní tisk 393/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Holík

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011 /sněmovní tisk 417/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Andrýsová

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011 /sněmovní tisk 422/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Kočí

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86 /sněmovní tisk 442/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Fischerová

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011 /sněmovní tisk 459/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. G. Pecková

v 11.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách /sněmovní tisk 368/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. R. Kostřica

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru /sněmovní tisk 389/ Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) / tisk 390/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 387/

Uvede: zástupce MŠMT

Zpravodaj: posl. R. Kostřica

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /tisk 421/

Uvede: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. J. Bauer

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán dne 27. května 2011 /sněmovní tisk 418/

Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. D. Vodrážka

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 423/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. R. Böhnisch

16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti /sněmovní tisk 436/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. D. Vodrážka

v 11.40 hodin

17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011 /sněmovní tisk 430/

Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. D. Vodrážka

18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011 /tisk 432/

Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. G. Pecková

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011 /sněmovní tisk 440/

Uvede: zástupce ÚV Zpravodaj: posl. R. Witoszová

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1 , podepsaná v Haagu dne 15. června 2011 /sněmovní tisk 454/ Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. K. Konečná

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině /sněmovní tisk 438/

Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. V. Kubata

ve 12.10 hodin

22. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Uvede: zástupce MZV

Petiční výbor - v místnosti č. 108

od 15.00 hodin

1. Veřejné slyšení k petici č. 22/P/11 ( za urychlení zahájení výstavby dálnice D1 )

15.45 hodin

2. Veřejné slyšení k petici č. 23/P/11 (za zachování operního a baletního souboru samostatné Státní opery v Praze)

16.30 hodin

3. Veřejné slyšení k petici č. 7/P/11 ( za změnu legislativy týkající se změny postavení zvířat v právním řádu ČR z věcí na živé tvory)

17.15 hodin

4. Veřejné slyšení k petici č. 31/P/11 (požadující nové volby)

18.05 hodin

5. Schválení programu 11. schůze

18.10 hodin

6. Pokračování v diskusi k situaci národnostních menšin v ČR a ke stavu lidských práv v ČR

Uvede: Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

19.10 hodin

7. Podání zprávy ministra školství, mládeže a tělovýchovy o řešení situace handicapovaných sportovců ve smyslu tzv. “Memoranda” (k petici č. 37/P/10)

Zpravodaj: POSL. Lenka Kohoutová

20.00 hodin

8. Projednání vládního návrhu zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa (sněmovní tisk č. 473)
Uvede: zástupce Mf

Zpravodaj: POSL. Václav Votava

20.30 hodin

9. - 11.Sdělení místopředsedkyně výboru, Podněty a připomínky poslanců, Návrh termínu a pořadu příští schůze

20.50 hodin

12. Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 13.00 hodin

Pokračování 12. schůze výboru

Pod záštitou předsedy volebního výboru Václava Mencla se uskuteční

seminář na téma

“Product placement a jeho nepatřičné zdůrazňování”

od 10.00 – 16.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
Seminář Product placement a jeho nepatřičné zdůrazňování (12. října 2011)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 6 (12. října 2011)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Podpora slaďování pracovního a rodinného života (11.a 12. října 2011)

 

Čtvrtek 13. října 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme předsedu Parlamentní skupiny přátel Národního shromáždění Kuvajtu Aliho Salema Aldigbasyho s delegací

v 11.00 – 11.30 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 10.55 hodin

Kontrolní výbor - v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna

Uvede: ministr financí M. Kalousek

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 9.45 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 – Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně – pokračování

Přizváni: ministr financí M. Kalousek

členka NKÚ Z. Profeldová

Zpravodaj: posl. H. Orgoníková

od 10.30 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 – Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“

Uvede: člen NKÚ J. Adámek

Zpravodaj: posl. R. Sklenák

Přizváni: zástupci MO, ÚVN Praha

od 11.30 hodin

4. Nákupy zdravotnické techniky

Krajská zdravotní a.s.

nákupy zdravotnické techniky z prostředků Integrovaného operačního programu – onko a traumacentra

upgrade přístrojů ve fakultních nemocnicích

Zpravodaj: posl. V. Němeček

Přizváni: zástupce MF, MZ a ÚOHS

od 12.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,

o Nejvyšším kontrolním úřadu , /sněmovní tisk 352/ (

Vládní návrh na vydání Ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 351/
Uvede: zástupce Min.sprav.

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 13.00 hodin

Žádost Ing. V. Prince o posouzení postupu ve věci privatizace státního podniku Mototechny
Zpravodaj: posl. V. Cempírek

Volební výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

1. Schválení programu 12. schůze

14.05 hodin

2. Představení nového generálního ředitele České televize Petra Dvořáka

15.05 hodin

3. Pokračování v projednávání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2010 (tisk č. 306)

Uvede: Milan Uhde, předseda Rady České televize

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

15.35 hodin

4. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 (tisk č. 467)

Uvede: Milan Uhde, předseda Rady České televize

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

16.10 hodin

5. Informace předsedy a členů volebního výboru

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - v místnosti č. 211B

od 10.00 hodin

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru, různé.

10.10 hodin

2.

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 351.

Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: posl. Stanislav Polčák

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu , ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 352.

Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: posl. Stanislav Polčák

11.15 hodin

4.

Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, sněmovní tisk 473.

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Helena Langšádlová

13.30 hodin

5.

Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Helny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, tisk 337 Heleny Langšádlové

Předkladatel: posl. Helena Langšádlová

Zpravodaj: posl. Václav Neubauer

14.30 hodin

6.

Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích , a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., sněmovní tisk 431.

Předkladatel: posl. Ivana Řápková

Zpravodaj: posl. Jaroslav Vandas

15.30 hodin

7.

Informace o čerpání schváleného rozpočtu Ministerstva vnitra za 1. pololetí roku 2011

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 10.00 hodin v místnosti č. 106

1. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), (tisk 429)
odůvodní: posl. W, Bartoš

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

Výbor pro zdravotnictví - v místnosti č. 48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 11.00 hodin ( po skončení semináře VZ)

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

( tisk č. 460) style='text-decoration: none'>

style='text-decoration: none'>


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 37 (13. října 2011)
Volební výbor
č. 12 (13. října 2011)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Mezigenerační solidarita (13. října 2011)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Seminář k problematice měření emisí pachových látek (13. října 2011)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 6 (13. října 2011)
č. 6, jednání odloženo (13. října 2011)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 7 (13. října 2011)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 6 (13. října 2011)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)