Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 9. 2011

Pondělí 19. září 2011

Ve dnech 18. – 19. září se předseda rozpočtového výboru Pavel Suchánek zúčastní v Polsku setkání předsedů finančních výborů parlamentů členských států EU.

 

Úterý 20. září 2011

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

23. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Ve dnech 19. – 20. září navštíví Českou republiku delegace Parlamentu Moldavské republiky vedená 1. místopředsedou Vladimirem Plahotniucem.

Z programu:

20. září

14.00 – 15.00 hodin v místnosti č. 23

jednání členů delegace s místopředsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 8.00 hodin

1.

Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (tisk 369)

Odůvodní zástupce MiPO
Zpravodaj posl. Josef Novotný

Zemědělský výbor - v místnosti č. 108

od 13.00 hodin

1. Zahájení

Vládní návrh na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - pokračování projednávání

Rekapitulace: zpravodaj posl. F. Dědič

Přizváni: zástupce MPO


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 5 (20. září 2011)

 

Středa 21. září 2011

23. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 19. – 21. září navštíví Českou republiku delegace Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky, kterou vede místopředseda Uong Chu Luu.

Z programu:

21. září

11.30 – 12.15 hodin v místnosti č. 23

přijetí delegace zástupci ústavně právního výboru

14.00 – 15.00 hodin v místnosti č. 23

přijetí delegace místopředsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 16 (21. září 2011)

 

Čtvrtek 22. září 2011

Pozvání k tradičnímu rannímu duchovnímu posezení, které se uskuteční
od 8.00 hodin v místnosti č. 56, tentokrát přijal P. Pavel Kuneš, duchovní správce Římskokatolické farnosti Odolena Voda.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme

předsedu Parlamentu Chorvatské republiky Luku Bebice s delegací

v 10.15 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 10.10 hodin

24. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Informace ministra obrany Alexandra Vondry o podezřelých okolnostech nákupu transportních letadel CASA

2. Stanovisko předsedy vlády Petra Nečase k podezřením týkajícím se majetkových poměrů bývalého ministra dopravy za ODS Aleše Řebíčka

3. Informace ministra zdravotnictví Luboše Hegera k veřejné zakázce na vymáhání pohledávek Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

4. Informace předsedy vlády Petra Nečase o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 569 z 16. června 2011 ve věci návrhu na odvolání ministra obrany Alexandra Vondry z funkce člena vlády </TBODY>

23. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje po ukončení 24. schůze

Petiční výbor -v místnosti č. 22

od 15.00 hodin

1. Schválení programu 10. schůze

15.05 hodin

2. Zpráva o činnosti VOP za 1. a 2. čtvrtletí 2011

Uvede: ombudsman Pavel Varvařovský

Zpravodaj: posl. František Laudát

15.35 hodin

3. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2010

Zpravodaj. posl. Jaroslava Schejbalová

16.05 hodin

4. Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2010

Zpravodaj: posl. Lenka Kohoutová

16.35 hodin

5. Podání zprávy ministra školství, mládeže a tělovýchovy o řešení situace handicapovaných sportovců ve smyslu tzv. “Memoranda” (k petici č. 37/P/10)

Zpravodaj: posl. Lenka Kohoutová

16.55 hodin

Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011

17.15 hodin

7. Zprávy o peticích přijatých PSP, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 5. 2011 do 31. 5. 2011, za období od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2011 a za období od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011

17.30 hodin

8. – 10.Sdělení místopředsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.00 hodin

11. Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně

Podvýbor RV pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy v místnosti č. 56

od 10.00 hodin

Podvýbor VOB pro vězeňství v místnosti č. 316B

od 13.00 hodin


Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport v místnosti č. 23

od 14.30 hodin

Stálé komise PS pro kontrolu činnosti NBÚ v místnosti č. 316B

od 14.00 hodin
1. Aktuální situace na NBÚ

2. Kybernetická bezpečnost

3. Různé

4. Diskuse
Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 7 (22. září 2011)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 2 (22. září 2011)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 5 (22. září 2011)
- Podvýbor pro vězeňství
č. 6 (22. září 2011)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 5 (22. září 2011)

 

Pátek 23. září 2011

23. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 11.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)