Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 22. do 28. 8. 2011

Pondělí 22. srpna 2011

Ústavně právní výbor - výjezdní zasedání v Lipnici nad Sázavou (v provozně-účelovém zařízení Poslanecké sněmovny PČR)

V ládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 411)

Odůvodní zástupce MPSV

Zpravodaj posl. Jan Chvojka


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 28 (22. srpna 2011)

 

Úterý 23. srpna 2011

Ústavně právní výbor - ve dnech 23.-25. srpna - výjezdní zasedání v Lipnici nad Sázavou (v provozně-účelovém zařízení Poslanecké sněmovny PČR)

-

Vládní návrh občanského zákoníku (tisk 362)

Odůvodní zástupce MS

Zpravodaj posl. Marek Benda

-

Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Odůvodní zástupce MS

Zpravodajka posl. Jana Suchá

-

Vládní návrh na vydání zákona o mezinárodním právu soukromém (tisk 364)

Odůvodní zástupce MS

Zpravodaj posl. Marek Benda

Výbor pro zdravotnictví - v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 10.00 hodin

Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování(zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/.

Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Boris Šťastný

Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/.

Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Jiří Štětina

Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/.

Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Marek Šnajdr

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/.

Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Boris Šťastný

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

a některé další zákony /sněmovní tisk 409/.

Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Marek Šnajdr

Novela zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), /sněmovní tisk 375/.

Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Marek Šnajdr

Sdělení předsedy

Možné pokračování schůze výboru pro zdravotnictví bude ve čtvrtek 25. 8. 2011 od 10.00 hodin v místnosti 108, Sněmovní 4.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 27 (23. až 25. srpna 2011)

 

Středa 24. srpna 2011

Ústavně právní výbor - pokračuje výjezdní zasedání v Lipnici nad Sázavou (v provozně-účelovém zařízení Poslanecké sněmovny PČR)

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

1.

Vládní návrh zákona o důchodovém spoření (tisk 412)

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

10.00 hodin

2.

Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření (tisk 413)

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

11.00 hodin

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (tisk 414)

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

11.30 hodin

4.

Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 (tisk 400)

Uvede: zástupce České národní banky

Zpravodaj: posl. M. Doktor

12.00 hodin

5.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 (tisk 402)

Uvede: zástupce České národní banky

Zpravodaj: posl. M. Doktor

12.30 hodin

6.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011 (tisk 417)

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

12.45 hodin

7.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011 (tisk 422)

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

13.00 hodin

8.

Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Uvede: posl. P. Suchánek

Rozpočtová opatření

Informace o činnosti podvýborů


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 27 (23. až 25. srpna 2011)

 

Čtvrtek 25. srpna 2011

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 16.00 hodin

Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Víta Bárty a poslance Jaroslava Škárky

Zpravodaj: posl. Jana Kaslová

posl. Jan CHvojka

Ústavně právní výbor - pokračuje výjezdní zasedání v Lipnici nad Sázavou (v provozně-účelovém zařízení Poslanecké sněmovny PČR) )

Výbor pro zdravotnictví - v místnosti č. 108

od 10.00 hodin –

  1. Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/.

Odůvodní: ministr zdravotnictví Leoš Heger

Zpravodaj: poslanec Boris Šťastný

  1. Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/.

Odůvodní: ministr zdravotnictví Leoš Heger

Zpravodaj: poslanec Jiří Štětina

  1. Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/.

Odůvodní: ministr zdravotnictví Leoš Heger

Zpravodaj: poslanec Marek Šnajdr

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/.

Odůvodní: ministr zdravotnictví Leoš Heger

Zpravodaj: poslanec Boris Šťastný

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 409/.

Odůvodní: ministr zdravotnictví Leoš Heger

Zpravodaj: poslanec Marek Šnajdr

  1. Novela zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 375/.

Odůvodní: ministr zdravotnictví Leoš Heger

Zpravodaj: poslanec Marek Šnajdr

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 9.00 – 13.00 hodin

Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, /sněmovní tisk 268/

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. Jitka Chalánková

Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/

Odůvodní: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Gabriela Pecková

Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/

Odůvodní: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Gabriela Pecková

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření / tisk 414/

Odůvodní: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Gabriela Pecková

14.00 - 19.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

a další související zákony /sněmovní tisk 411/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Vladimíra Lesenská

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Lenka Kohoutová

Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 374/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Lenka Kohoutová

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a další související zákony /sněmovní tisk 372/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravoda j : posl. Ivana Řápková


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 15, upravená (25. srpna 2011)
Mandátový a imunitní výbor
č. 21 (25. srpna 2011)
Ústavně právní výbor
č. 27 (23. až 25. srpna 2011)

 

Pátek 26. srpna 2011

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 9.00 hodin – případné pokračování schůze

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)