Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 20. do 26. 6. 2011

Pondělí 20. června 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová

se setká s předsedou Evropského parlamentu Jerzym Buzkem

v 15.15 – 15.45 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 15.10 hodin

Pod záštitou poslankyň Milady Emmerové a Vladimíry Lesenské pořádá

poslanecký klub ČSSD ve spoluprácí s ČNS – ČLS -JEP

seminář na téma

„Cévní mozková příhoda“

od 11.00 – 18.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Úterý 21. června 2011

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

19. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Zemědělský výbor - v místnosti č. 108

od 9.00 hodin

1. Zahájení

  1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb.,
  2. o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, /sněmovní tisk 355/

    Uvede: zástupce MZ
    Zpravodaj: posl. J. Šenfeld

  3. Vládní návrh na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. F. Dědič

4.– 6. Informace z podvýborů, různé, sdělení předsedy, návrh a termín příští schůze výboru

Výbor pro zdravotnictví pořádá ve spolupráci se Svazem léčebných lázní ČR

pod záštitou předsedy výboru Borise Šťastného

a děkana 1. lékařské fakulty UK Prof. Tomáše Zimy

seminář na téma

„Patří lázeňská péče do systému veřejného zdravotního pojištění?“

od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám, č. 7/19

Tisková konference ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka

o kontrolní činnosti Úřadů práce a Státního úřadu inspekce práce v případech
nelegálního zaměstnávání se uskuteční v 15.00 hodin v novinářském atriu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 8 (21. června 2011)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Patří lázeňská péče do systému veřejného zdravotního pojištění? (21. června 2011)
- Podvýbor pro vězeňství
č. 5 (21. června 2011)

 

Středa 22. června 2011

19. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se

na pracovním obědě setká s maršálkem Senátu

Parlamentu Polské republiky Bogdanem Borusewiczem

ve 13.15 hodin v místnosti č. 07

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.00 hodin

1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 23. – 24. června 2011

uvede: předseda vlády Petr Nečas

2. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 10. ledna – 22. května 2011 – doprojednání

uvede: posl. Jan Bauer

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - v místnosti č. 211B

17.00 hodin

Společné jednání s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR.

Témata jednání – loterie, veřejné zakázky, stavební zákon, nově vytvářená koncepce bydlení.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS v místnosti č. 103B

od 10.00 hodin

Podvýbor VZ pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku v místnosti č. 48 „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 14.00 hodin

Podvýbor VVVKMT pro kulturu – výjezdní zasedání v Klášteru Zlatá Koruna a ve Státním hradu a zámku Český Krumlov, památka UNESCO

od 16.15 hodin

Hospodářský výbor pořádá

seminář na téma

„Zákon o podporovaných zdrojích energie z pohledu praxe“

od 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, ministra životního prostředí
Tomáše Chalupy, předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta.

Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl pořádá pod záštitou předsedy podvýboru Jana Husáka

seminář na téma

„Novela zákona o elektronických komunikacích – tisk 347“

od 16.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Zákon o podporovaných zdrojích energie z pohledu praxe (22. června 2011)
Seminář Novela zákona o elektronických komunikacích – sněmovní tisk 347 (22. června 2011)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojistění a lékovou politiku
č. 2 (22. června 2011)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 4 (22. června 2011)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 6 (22. června 2011)

 

Čtvrtek 23. června 2011

Výbor pro zdravotnictví ve spolupráci s organizací CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin pořádá pod záštitou místopředsedy výboru

Jaroslava Krákory

seminář na téma

„Vize v rehabilitaci a sociálním začleňování lidí

po poškození mozku“

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Vize v rehabilitaci a sociálním začleňování lidí po poškození mozku (23. června 2011)
Zahraniční výbor
č. 12 (23. června 2011)

 

Pátek 24. června 2011

Akce nejsou hlášeny.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)