Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 6. do 12. 6. 2011

Pondělí 6. června 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová

a předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Anna Putnová pořádají

seminář

od 14.00 hodin v místnosti č. 108

Program:

1. Analýza hlavních faktorů způsobující růst a úpadek společností a cesty, které vedou k jejich regeneraci. Přesto, že jsme v současné době svědky značného růstu západní civilizace, klademe si otázku, zda se stále nacházíme na vzestupné, či sestupné trajektorii. Jaké má lidstvo možnosti čelit cyklickým úpadkům?

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.,

Český egyptologický ústav Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

2. Jaký je dlouhodobý vztah klimatu a lidských společností?

Mgr. Peter Pokorný, Ph. D.,

Centrum teoretických studií Univerzity Karlovy

Seminář se pokusí nabídnout ucelené odpovědi

založené na mnohaletém výzkumu právě těchto fenoménů.

Pod záštitou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a České komise pro UNESCO se uskuteční

slavnostní zahájení

9. ročníku putovní výstavy

Poznej světové dědictví UNESCO

od 17.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Ve dnech 6. – 9. června navštíví Španělsko delegace rozpočtového výboru ve složení poslanci P.Bém, J.Smýkal, F.Laudát a P.Braný.

Z programu: jednání na Ministerstvu financí a hospodářství, návštěva Centrální banky, jednání s komisemi rozpočtů, financí a hospodářství Poslanecké sněmovny Španělska.

 

Úterý 7. června 2011

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

19. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijme delegaci výboru pro státní správu a samosprávu Sejmu Litvy ve 13 hodin v místnostech výboru.

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 13.30 hodin

Informace o předkládání a kontrole čestných oznámení o činnostech,

o majetku, o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů mandátovému a imunitnímu výboru Uvede: předseda výboru

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

po skončení schůze PS

1. Sdělení předsedkyně výboru

 1. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

3.

Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o protikomunistickém odboji) (tisk 204)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Karolína Peake

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 319)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Stanislav Polčák

Poznámka: V případě jednání Poslanecké sněmovny do pozdních večerních hodin by se jednání ústavně právního výboru uskutečnilo ve středu od 8.00 hodin.

Kontrolní výbor - v místnosti č. 23

od 19.10 hodin (případně 10 minut po ukončení jednacího dne PS)

 1. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad – pokračování
 2. Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

  Zpravodaj: posl. V. Koníček

  Přizváni: zástupci MF

  od 19.40 hodin

 3. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 /sněmovní tisk 332/1/
 4. Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

  Zpravodaj: posl. V. Koníček

  Přizváni: zástupci MF

  od 20.10 hodin

 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 – Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně – pokračování Uvede: členka NKÚ Z. Profeldová

Zpravodaj: posl. H. Orgoníková

Přizváni: zástupci MF


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 18 (7. června 2011)
Ústavně právní výbor
č. 23 (7. června 2011)

 

Středa 8. června 2011

19. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VEZ pro evropské fondy - zasedací místnost VEZ, Sněmovní 3

10 min. po skončení zasedání PS

 

Čtvrtek 9. června 2011

19. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání v místnosti č. 23

od 13 hod.

Podvýbor VSP pro pracovní právo a zaměstnanost - místnost č. 48 „Konírna“, Malostranské nám. 7

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zemědělský výbor
č. 15 (9. června 2011)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 6 (9. června 2011)
VSP - Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost
č. 2 (9. června 2011)

 

Pátek 10. června 2011

19. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)