Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 23. do 29. 5. 2011

Pondělí 23. května 2011

Ve dnech 22. – 26. května navštíví Norsko a Švédsko delegace výboru pro zdravotnictví vedená místopředsedou Jaroslavem Krákorou (posl. A. Roztočil, P. Antonín, M. Gregora).

Z programu: Norsko - jednání na ministerstvu zdravotnictví a s partnerským výborem norského parlamentu, debata se zástupci ředitele Rady pro zlepšování kvality a standardů norské zdravotní péče, návštěva nemocnice Oslo University Hospitál,

Švédsko – návštěva Univerzitní nemocnice Karolinska a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), přijetí státní tajemnicí ministra pro zdravotnictví a sociální péči, setkání s představiteli Rady Stockholmského regionu a Zdravotnických služeb a debata o fungování a rozvoji zdravotnického systému v regionu a přijetí předsedou výboru pro zdravotnictví a sociální zabezpečení.

Ve dnech 23. – 28. května navštíví Izrael delegace ústavně právního výboru vedená místopředsedou Markem Bendou (posl. S. Křeček, P. Staněk).

Z programu: jednání se soudci Nejvyššího soudu a se členy výboru ústavního, právního a pro spravedlnost, setkání s ředitelkou výzkumného centra a dalšími odbornými pracovníky Knessetu.

 

Úterý 24. května 2011

Během dne jednají poslanecké kluby

Delegace Bavorského zemského sněmu vedená prezidentkou Barbarou Stammovou navštíví Poslaneckou sněmovnu

Z programu

9.30 – 10.30 hodin v místnosti č. 23

jednání členů delegace s předsedkyní výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Annou Putnovou

10.30 – 11.30 hodin v místnosti č. 23

místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek

přijme členy delegace Bavorského zemského sněmu

12.00 hodin – pracovní oběd se členy výboru pro obranu a bezpečnost – v místn.č.07

Ve dnech 24. – 28. května navštíví Gruzii delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená předsedou Stanislavem Polčákem (posl. J. Petrů, J. Krupka, G. Hubáčková).

Z programu: jednání s předsedou Parlamentu, s předsedou výboru pro regionální politiku, samosprávu a hornaté regiony, setkání s ministrem pro místní rozvoj a infrastrukturu a s ministrem financí, jednání se členy vedení Národní asociace pro místní samosprávu, setkání s předsedou vlády a s předsedou Nejvyšší rady autonomní Republiky Ajara.

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 14.30 hodin

 1. Vládní návrh na vydání zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) (tisk 311)

Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. B. Šarapatka

15.00 hodin

2. Závěrečný účet kapitoly 348 - Český báňský úřad za rok 2010

Zpravodaj: posl. R. Fiala

Odůvodní zástupce ČBÚ

15.30 hodin

3. Závěrečný účet kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí za rok 2010

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

Odůvodní zástupce MŽP

16.15 hodin

4. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2010

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

Odůvodní zástupce SFŽP

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

1. Koncepce zahraniční politiky České republiky

Informaci podá: ministr Karel Schwarzenberg

Petiční výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.30 hodin

1. Schválení programu 7. schůze PV

16.35 hodin

2. Projednání Zpráv veřejného ochránce práv:

- Zpráva o činnosti VOP za 4. čtvrtletí 2010

- Zpráva o činnosti VOP za rok 2010 (tisk č. 294)

- Zpráva o jednotlivých věcech, v nichž nebylo dosaženo dostatečných

opatření k nápravě ani postupem podle § 20 zákona č. 349/1999 Sb.

- Zpráva o poznatcích veřejného ochránce práv k průtahům v činnosti České

správy sociálního zabezpečení a poskytování přiměřeného zadostiučinění

Uvede: JUDr. Pavel Varvařovský, VOP

Zpravodaj: posl. František Laudát

17.20 hodin

3. Státní závěrečný účet za rok 2010 - kapitola 309 Kancelář VOP

Uvede: JUDr. Pavel Varvařovský, VOP

Zpravodaj: posl. František Laudát

17.30 hodin

 1. Jednání o “Petici za rovné podmínky všech handicapovaných sportovců

(č. 37/P/10)

17.45 hodin

5. Zprávy o peticích přijatých PSP ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 3. do 31. 3. 2011 a za období od 1. 4. do 30. 4. 2011

17.50 hodin

6. – 8.Sdělení místopředsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.05 hodin

 1. Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně

Podvýbor HV pro podnikatelské prostředí – v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.30 hodin

Podvýbor VOB pro reformu Policie ČR - v místnosti č. 316B

od 15.00 hodin

Místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Milada Emmerová pořádá

seminář na téma

“Koordinovaná rehabilitace”

od 9.00 – 12.30 hodin v místnosti č. 48 – tzv. “Konírna”,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Pod záštitou poslance Petra Gazdíka pořádá Dopravní federace

seminář na téma

“Budoucnost mýta v České republice”

od 10.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 108

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz pořádá ve spolupráci se společností Novartis Oncology a pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové

odborný seminář na téma

Role neziskových organizací při prosazování zájmů pacientů

od 14.30 – 17.30 hodin v místnosti č. 48 – tzv. “Konírna”,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
Seminář Koordinovaná rehabilitace (24. května 2011)
ZEV - Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství
č. 2 (24. května 2011)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 6 (24. května 2011)
- Podvýbor pro reformu Policie ČR
č. 3 (24. května 2011)

 

Středa 25. května 2011

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

 1. Schválení programu schůze
 2. 9.15 hodin

 3. SZÚ 2010 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad
 4. Předkládá: zástupce ČTÚ

  Zpravodaj: posl. Jan Husák

  9.45 hodin

 5. SZÚ 2010 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv
 6. Předkládá: zástupce SSHR

  Zpravodaj: posl. Pavel Hojda

  10.15 hodin

 7. SZÚ 2010 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad
 8. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za r. 2010 – sněmovní tisk 334 Předkládá: zástupce ERÚ
 9. Zpravodaj: posl. Milan Urban

  11.00 hodin

 10. SZÚ 2010 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví
 11. Předkládá: zástupce ÚPV

  Zpravodaj: posl. K. Matušovská

  11.30 hodin

 12. SZÚ 2010 – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 13. Předkládá: zástupce ÚOHS

  Zpravodaj: posl. Cyril Zapletal

  13.00 hodin

 14. SZÚ 2010 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 15. Předkládá: zástupce SÚJB

  Zpravodaj: posl. L. Velebný

  13.30 hodin

 16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, – sněmovní tisk 305 Předkládá: zástupce SÚJB
 17. Zpravodaj: posl. Zbyněk Stanjura

  14.00 hodin

 18. SZÚ 2010 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 19. Předkládá: zástupce MPO

  Zpravodaj: posl. J. Plachý

  15.00 hodin

 20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, – sněmovní tisk 253 Předkládá: zástupce MPO ČR
 21. Zpravodaj: posl. K. Matušovská

  15.30 hodin

 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, – sněmovní tisk 271
 23. Předkládá: zástupce MPO

  Zpravodaj: posl. M. Urban

  16.00 hodin

 24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), – sněmovní tisk 327
 25. Předkládá: zástupce MPO

  Zpravodaj: posl. Milan Urban

  16.30 hodin

 26. SZÚ 2010 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR
 27. Předkládá: zástupce MD

  Zpravodaj: posl. F. Sivera

  17.30 hodin

 28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 291
 29. Předkládá: zástupce MD

  Zpravodaj: posl. Václav Cempírek

  18.00 hodin

 30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, tisk 300

Předkládá: zástupce MD

Zpravodaj: posl. Petr Bendl

Kontrolní výbor - v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

1. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 9.45 hodin

2. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2010

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. Z. Horníková

od 10.30 hodin

3. Informace Ministerstva financí o postupu při kontrole čerpání finančních prostředků Evropské unie na nákup zdravotnických přístrojů

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Němeček

od 11.00 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, /sněmovní tisk 287/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 11.45 hodin

5. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna

Uvede: ministr financí M. Kalousek

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 13.30 hodin

 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/20 – Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem

Uvede: členka NKÚ M. Hošková

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MK

od 14.15 hodin

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 – Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně

Uvede: členka NKÚ Z. Profeldová

Zpravodaj: posl. H. Orgoníková

Přizváni: zástupci MF

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

od 9.15 – 9.20 hodin

1. Schválení programu jednání

9.20-10.35 hodin

 1. Bezpečnostní strategie ČR
 2. Odůvodní nám. ministra obrany, náčelník GŠ AČR, nám. ministra zahraničních věci

  10.35 -11.35 hodin

 3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb.,
 4. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ), a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, /sněmovní tisk 317/

  Odůvodní: nám. ministra průmyslu a obchodu

  Zpravodaj: posl. V. Paggio

  11.35 -12.35 hodin

 5. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy
  a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje
 6. a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
  (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/

  Odůvodní: zástupce navrhovatelů

  Zpravodaj: posl. J. Vidím

  12.35 -12.45 hodin

 7. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu a bezpečnost, různé

14.00 -15.30 hodin

6. Současný stav a záměry resortu Ministerstva vnitra ČR do budoucnosti

Přednese: ministr vnitra a policejní prezident

15.30 -16.30 hodin

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a některé další zákony /tisk 320/

Odůvodní: ministr vnitra

Zpravodaj: posl. J. Tejc

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského ním. č. 7/19

od 9.00 – 12.00 hodin

 1. Státní závěrečný účet za rok 2010 kapitola 313 – MPSV
 2. Odůvodní: zástupce MPSV

  Zpravodaj: posl. Vladimíra Lesenská

 3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněm. tisk 315/ Odůvodní: zástupce MPSV
 4. Zpravodaj: posl. Miroslav Opálka

 5. Informace o opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti a případných dopadech otevření pracovního trhu s Německem a Rakouskem pro občany ČR
 6. Odůvodní: zástupce MPSV

 7. Sdělení předsedů podvýborů

Volební výbor - v místnosti č. 108

od 9.00 hodin

1. Schválení programu 9. schůze

9.05 hodin

2. Informace o dokladech kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu a členy Rady České televize

Uvedou: zpravodajové výboru

9.30 hodin

3. Představení kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu

Uvede: předseda výboru

14.00 hodin

4. Představení kandidátů na členy Rady České televize

Zemědělský výbor - v místnosti č. 108

od 8.00 hodin

 1. Zahájení
 2. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství (včetně nástrojů realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet) Uvede: zástupce MZ
 3. Zpravodaj: posl. J. Papež

 4. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010 – Státní zemědělský intervenční fond
 5. Uvede: zástupce MZ

  Zpravodaj: posl. L. Skopal

  Přizváni: zástupce SZIF

 6. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010, kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální
 7. Uvede: zástupce ČÚZK

  Zpravodaj: posl. M. Petráň

 8. – 7.Informace z podvýborů, různé, sdělení předsedy, návrh a termín příští schůze výboru

Společná schůze podvýboru ZAV pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy a Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí – výjezdní zasedání v Domě národnostních menšin

Vocelova 602/3 Praha 2

ve 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 9 (25. května 2011)
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 3 (25. května 2011)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 5 (25. května 2011)

 

Čtvrtek 26. května 2011

- v místnosti č. 111

od 10.00 hodin

 1. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2010 – celek (tisk 332)
 2. Uvede: zástupce MF Zpravodaj: posl. P. Suchánek

  od 10.15 hodin

 3. Jednání k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 podle tisku 332 se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu
 4. Zpravodaj: posl. P. Suchánek

  Přizvaní: zástupci MF

  od 11.00 hodin

 5. Návrh zvýšených výdajových rámců na léta 2012 a 2013
 6. Uvede: zástupce MF

  Zpravodaj: posl. P. Suchánek

  od 11.30 hodin

 7. Zprávy
 8. 4.1 Informace o pokladním plnění Státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011 Uvede: zástupce MF

  Zpravodaj: posl. P. Suchánek

  4.2 Zpráva České národní banky o inflaci II/2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. čtvrtletí 2011) Uvede: zástupce ČNB

  Zpravodaj: posl. M. Doktor

 9. Rozpočtová opatření
 10. Informace o činnosti podvýborů

Volební výbor - v místnosti č. 301

od 9.00 hodin

1. Schválení programu 10. schůze

9.05 hodin

2. Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu a členů Rady České televize

Uvede: předseda výboru V. Mencl

9.15 hodin

3. Výběr kandidátů a schválení kandidátky na volbu členů Rady Českého rozhlasu a kandidátky na volbu členů Rady České televize

Uvede: předseda výboru V. Mencl

14.00 hodin

 1. Projednání senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,

o České televizi, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, (tisk č. 27)

Uvede: senátor T. Töpfer

Zpravodaj: posl. W. Bartoš

14.50 hodin

5. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 (tisk č. 306)

Uvede: J. Baumruk, předseda Rady ČT

a J. Janeček, ředitel ČT

Zpravodaj: posl. V. Mencl

15.20 hodin

6. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010 (tisk č. 309) Uvede: D. Jaklová, předsedkyně Rady ČRo

Zpravodaj: posl. V. Kubata

15.50 hodin

7. Informace předsedy a členů volebního výboru

Zemědělský výbor - v místnosti č. 108

od 9.00 hodin

 1. Zahájení
 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, /tisk 252/ - doprojednání
 3. Rekapitulace: zpravodaj posl. L. Skopal

  Přizváni: zástupci MZ

 4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 5. a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, /sněmovní tisk 279

  Rekapitulace: zpravodaj posl. Jiří Oliva

  Přizváni: zástupci MZ a Státní veterinární správy

 6. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, /sněmovní tisk 318/
 7. Uvede: zástupce MZ

  Zpravodaj: posl. M. Petráň

 8. Návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon
 9. č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu

  a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), /sněmovní tisk 258/

  Uvede: posl. Pavol Lukša

  Zpravodaj: posl. Jiří Papež

  Přizváni: zástupci MZ a SZIF

 10. Informace z podvýborů, různé

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.15 hodin

Národní program reforem České republiky

uvede: předseda vlády ČR Petr Nečas

od 9.00 hodin

 1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 10. ledna – 3. dubna 2011 – doprojednání
 2. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 4. dubna – 22. května 2011 uvede: posl. Jan Bauer

  9.05 hodin

 3. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 /tisk 332/:
  kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom:
 • výdaje státního rozpočtu na financování společných programů ČR a EU

a finančních mechanismů

 • odvody a příspěvky do rozpočtu EU, čistá pozice ČR vůči EU (bez společné zemědělské politiky) uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

9.30 hodin

 1. Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) /kód dokumentu 7263/11, KOM(2011) 121 v konečném znění/ uvede: zástupce MF
 2. zpravodaj: posl. Jan Bauer

  10.00 hodin

 3. Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států /kód dokumentu 5520/11, KOM(2011) 6 v konečném znění/
 4. uvede: zástupce MPSV

  zpravodajka: posl. D. Váhalová

  10.30 hodin

 5. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 2010 /kód dokumentu 8453/11, KOM(2011) 160 v konečném znění/
 6. uvede: zást. MZV, zást. Úřadu vlády

  zpravodajka: posl. Soňa Marková

  11.00 hodin

 7. Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje /kód dokumentu 8333/11, KOM(2011) 144 v konečném znění/
 8. uvede: zástupce MD

  zpravodaj: posl. Jiří Zemánek

  11.30 hodin

 9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů - plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 /kód dokumentu 7505/11, KOM(2011) 112 v konečném znění/
 10. uvede: zástupce MŽP

  zpravodaj: posl. Jiří Zemánek

  12.00 hodin

 11. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany /kód dokumentu 9224/11, KOM (2011) 215 v konečném znění/
 12. uvede: zást. Úřadu průmyslového vlastnictví,

  zást. MPO

  zpravodajka: posl. Ivana Weberová

 13. Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany s ohledem na příslušná ujednání o překladu /kód dokumentu 9226/11, KOM (2011) 216 v konečném znění/
 14. uvede: zást. Úřadu průmyslového vlastnictví,

  zást. MPO

  zpravodajka: posl. Ivana Weberová

  12.30 hodin

 15. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících /kód dokumentu 12217/08, KOM(2008) 464 v konečném znění/
 16. uvede: zást. Ministerstva kultury

  zpravodajka: posl. Ivana Weberová

  14.00 hodin

 17. Koncepce zahraniční politiky České republiky
 18. uvede: nám. ministra Tomáš Dub

  15.00 hodin

 19. Informace o stavu čerpání evropských fondů v gesci MŠMT
 20. uvede: ministr Josef Dobeš

  15.45 hodin

 21. Zelená kniha: O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu /kód dokumentu 8313/11, KOM(2011) 128 v konečném znění/
 22. uvede: zástupce MF

  zpravodajka: posl. J. Chalánková

  16.15 hodin

 23. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků /kód dokumentu 7145/11, KOM(2011) 79 v konečném znění/
 24. uvede: zástupce MS

  zpravodaj: posl. Marek Benda

  16.45 hod.in

 25. Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství /kód dokumentu 8160/11, KOM(2011) 126 v konečném znění/
 26. uvede: zástupce MS

  zpravodajka: posl. Jana Suchá

 27. Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství /kód dokumentu 8163/11, KOM(2011) 127 v konečném znění/
 28. uvede: zástupce MS

  zpravodajka: posl. Jana Suchá

 29. Dokumenty SZBP

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VSP pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné

od 14.00 hodin v místnosti č. 22

Podvýbor pro státní vyznamenání - v místnosti č. 23

od 13.00 hodin

Místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Jitka Chalánková pořádá

seminář na téma

„Stárnutí populace, zdravotní potřeby starých lidí,

přednosti psychosomatického přístupu“

od 10.00 – 12.30 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 16 (26. května 2011)
Volební výbor
č. 10 (26. května 2011)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Stárnutí populace, zdravotní potřeby starých lidí, přednosti psychosomatického přístupu (26. května 2011)
VSP - Podvýbor pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné
č. 5, pokračování (26. května 2011)
č. 5, změna termínu (26. května 2011)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 6 (26. května 2011)

 

Pátek 27. května 2011

- v místnosti č. 108

od 8.00 hodin

 1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb.

(tisk č. 325) Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Boris Šťastný


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
č. 7 (27. května 2011)

 

Mohlo by vás zajímat