Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 5. 2011

Pondělí 9. května 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setká se studenty gymnázia nad Kavalírkou - reprezentanty ČR v Evropském parlamentu mládeže

ve 12.00 hodin v místnosti č. 120

Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací pořádají pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové

seminář na téma

Debatní fórum ředitelů neziskových organizací – Lobbing a jeho význam při prosazování poslání neziskových organizací

od 16.30 – 19.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Host debatního fóra: Karel Firla, akreditovaný lobbista při Evropském parlamentu.

 

Úterý 10. května 2011

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

16. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 3 (10. až 12. května 2011)

 

Středa 11. května 2011

16. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek přijme členy delegace Parlamentní skupiny pro spolupráci s Parlamentem ČR

indonéského Parlamentu

v 11.15 – 11. 45 hodin v místnosti č. 56

v 9.15 – 11.00 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3

diskuse delegace se členy výboru pro sociální politiku

Zemědělský výbor - v místnosti č. 108

8.00 hodin

  1. Zahájení
  2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, /sněmovní tisk 279 Rekapitulace: zpravodaj posl. Jiří Oliva
  3. Přizváni: zástupci MZ a Státní veterinární správy ČR

  4. Informace z podvýborů, různé

Výbor pro životní prostředí - výjezdní zasedání v Národním parku Šumava

15.00 hodin

Jednání s managementem Správy Národního parku Šumava a Lesů ČR

v hotelu Kašperk, Kašperké Hory

18.00 hodin

Společná večeře se zástupci obcí, kraje a managementu Správy Národního parku Šumava

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii výjezdní zasedání v provozním středisku Kanceláře PS v Lipnici nad Sázavou

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

„Kolik platíme sociálnímu systému a jak dělíme neziskový sektor“

od 9.30 – 12.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Téma: kolik se schází balíku veřejného sociálního a zdravotního pojištění, jak s ním systém hospodaří, jak probíhají veřejné tendry a aukce na nákup materiálu služeb ve zdravotnické a sociální sféře


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 3 (10. až 12. května 2011)

 

Čtvrtek 12. května 2011

- výjezdní zasedání v Národním parku Šumava

8.30 – 10.30 hodin

Jednání s petenty a Českou společností pro ekologii v hotelu Kašperk, Kašperské Hory

10.30 hodin

Prohlídka vybraných lokalit Národního parku Šumava

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii výjezdní zasedání v provozním středisku Kanceláře PS v Lipnici nad Sázavou


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 11 (11. a 12. května 2011)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 3 (10. až 12. května 2011)

 

Pátek 13. května 2011

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat