Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 25. 4.  do 1. 5. 2011

Pondělí 25. dubna 2011

Velikonoční pondělí

 

Úterý 26. dubna 2011

během dopoledne jednají poslanecké kluby

16. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku

17. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.30 hodin

podle § 84 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

k projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová předá osvědčení

o zvolení novému poslanci Miroslavu Svobodovi – ve 13.40 hodin ve své kanceláři
Fototermín: 13.35 hodin

Hospodářský výbor a zahraniční výbor (společná schůze)
v místnosti č. 108 (Státní akty) 15 minut po skončení schůze PS

 1. Schválení programu schůze

 1. Ekonomická diplomacie.

Předkládá: Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí

Přizván: Martin Kocourek, ministr průmyslu

a obchodu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 16 (26. dubna 2011)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 14 (26. dubna 2011)

 

Středa 27. dubna 2011

16. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme v 12.30 hodin zástupce Svazu obcí Národního parku Šumava, kteří jí předají petici „Zachraňme Šumavu“

Fototermín: 12.25 hodin
Brífink: po skončení, cca 12.55 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Kontrolní výbor - v místnosti č. 22

od 16.10 hodin (případně 10 minut po ukončení jednacího dne PS)

1. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010

Zpravodaj: posl. V. Koníček

2. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Podvýbor pro státní vyznamenání v místnosti č. 23

od 19.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 11 (27. dubna 2011)
Výbor pro životní prostředí
č. 10 (27. dubna 2011)

 

Čtvrtek 28. dubna 2011

16. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 106

od 8.00 hodin

 1. Vládní návrh Konvergenčního programu České republiky
 2. Uvede: představitel Ministerstva financí

  Zpravodaj: posl. P. Suchánek

  od 8.30 hodin

 3. Zprávy

2.1 Roční zpráva o hospodaření České národní banky (tisk 298)

Uvede: představitel ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

Podvýbor rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů Evropské unie

Od 10.00 hodin v místnosti č. 56

 1. Zahájení
 2. Informace Ministerstva financí o připravovaných změnách v rozpočtovém určení daní Uvede: zástupce MF
 3. Přizváni: zástupce Svazu měst a obcí

 4. Informace Ministerstva financí o organizaci a fungování Finanční správy ČR

Uvede: zástupce MF

Ranní duchovní posezení se uskuteční pod záštitou poslanců Marka Bendy (ODS), Heleny Langšádlové (TOP 09-S) a Kateřiny Klasnové (VV)

od 8.00 hodin v místnosti č. 56

Pozvání přijali Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR a Lia Valková, kurátorka Českobratrské církve evangelické


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 4 (28. dubna 2011)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 5 (28. dubna 2011)

 

Pátek 29. dubna 2011

16. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 10.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat