Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 22. do 28. 2. 2010

Pondělí 22. února 2010

Ve dnech 22. - 26. února navštíví Velkou Británii delegace rozpočtového výboru vedená místopředsedou Václavem Votavou. (posl. L. Libý, P. Braný, R. Fiala).

Z programu: Londýn - přijetí delegace předsedou partnerského výboru a účast delegace na zasedání výboru, jednání na Ministerstvu financí, Edinburgh - jednání s rozpočtovým výborem, účast na schůzi vedenou předsedou Parlamentu, ukázka a analýza systému elektronických peticí, zavedeného skotským parlamentem.

 

Úterý 23. února 2010

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček svolal schůzku vedení Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a zástupců politických stran zastoupených ve sněmovně

od 8.30 hodin v místnosti č. 120.

Tématem jednání bude způsob, jakým pokračovat v jednání Sněmovny při řádných schůzích a priority, které je třeba do nadcházejících voleb na půdě Sněmovny schválit.

fototermín: 8.25 hodin

brífink : po skončení jednání

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček přijme předsedu zahraničního výboru Národního shromáždění Republiky Srbsko Dragoljuba Mičunoviče

v 11.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

Delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená předsedou Tomem Zajíčkem se ve dnech 23. - 24. února zúčastní v Krakově konference výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny pořádané výborem pro územní samosprávu

a regionální politiku Sejmu Polské republiky a výborem pro územní samosprávu

a státní správu Senátu Polské republiky (posl. M. Halíková, J. Krátký, J. Ježek).

Delegace výboru pro evropské záležitosti (posl. K. Jacques, P. Krill, M. Hašková, B. Petr) se ve dnech 23. - 25. února zúčastní v Budapešti setkání výborů pro evropské záležitosti Visegrádské skupiny se zástupci zemí skupiny Východního patnerství.

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, (sněmovní tisk 885)

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. Marková

Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách (sněmovní tisk 926)
Odůvodní: posl. Hovorka

Zpravodaj: posl. Kochan

Volební výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Informace o návrzích pro volbu členů Rady Českého rozhlasu došlých na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 18. ledna 2010

Uvede: předseda výboru

Informace o návrzích pro volbu člena Rady České televize došlých na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 18. ledna 2010

Uvede: předseda výboru

Informace o dokladech kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu

Uvedou: zpravodajové výboru

Informace o dokladech kandidátů na člena Rady České televize

Uvedou: zpravodajové výboru

5. Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu člena Rady Českého rozhlasu

Uvede: předseda výboru

6. Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu člena Rady České televize

Uvede: předseda výboru

7. Schválení kandidátky na volbu členy Rady Českého rozhlasu

Uvede: předseda výboru

8. Schválení kandidátky na volbu člena Rady České televize

Uvede: předseda výboru

Podvýbor pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

 

Středa 24. února 2010

Během dne jednají poslanecké kluby

72. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení

Ve dnech 21. - 26. února navštíví Českou republiku delegace výboru pro životní prostředí, potraviny a zemědělství Parlamentu Mongolska vedená předsedou Batjargalem Batbayarem.

Z programu:

24. února

13.00 - 14.30 hodin

setkání s místopředsedou Václavem Menclem a členy výboru pro životní prostředí

25. února

13.00 - 14.30 hodin

setkání s předsedkyní Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou a členy skupiny přátel ČR - Mongolsko

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček se ve dnech 24. - 26. února zúčastní v Madridu setkání předsedů zahraničních výborů (COFACC).

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 55

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (tisk 943) - bod přerušen z 37. schůze

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. P. Bratský

10.30 hodin

3. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (tisk 991)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. M. Šojdrová

11.30 hodin

4. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu příprav společné části maturity

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. M. Bičík

12.15 hodin

5. Situace na Právnické fakultě Západočeské univerzity a dalších VŠ

zpravodaj: posl. W. Bartoš

14.00 hodin

6. Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o protikomunistickém odboji) (tisk 476)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. Z. Novotný

14.30 hodin

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a některé další zákony (tisk 1025) odůvodní: zástupce MPO

zpravodaj: posl. P. Pleva

15.30 hodin

8. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, (tisk 756) - přerušené jednání z 35. a 37. schůze

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. P. Ploc

Podvýbor pro státní vyznamenání v místnosti č. 23

od 8.00 hodin

Tisková konference Ministerstva spravedlnosti na téma Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce od 13.00 hodin v kinosále.

 

Čtvrtek 25. února 2010

73. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákon - zamítnutý Senátem

1. Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/5/ - zamítnutý Senátem

Zákony - prvé čtení

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

3. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení

Zákony - druhé čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení

6. Návrh poslanců Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 916/ - druhé čtení

7. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 942/ - druhé čtení

8. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům /sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 13.00 hodin (případně 10 minut po ukončení dopolední části jednání Poslanecké sněmovny )

Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , /sněmovní tisk 960/

Uvede: zástupce předkladatelů posl. J. Fiala

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizván: prezident NKÚ F. Dohnal

Pod záštitou poslankyně Anny Čurdové pořádá Sdružení zastánců práv dítěte - českou sekcí Defence for Children International

seminář

o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte v ČR

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Pátek 26. února 2010

74. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákony - třetí čtení

1. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

2. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

3. Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, /sněmovní tisk 793/ - třetí čtení

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)