Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 29. 11.  do 5. 12. 2010

Pondělí 29. listopadu 2010

Pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného se uskuteční

konference na téma

„Kvalita onkologické péče v ČR – analýza výstupů“

od 10.00 – 14.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou předsedy zemědělského výboru Pavola Lukši

a ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press s. r. o. se uskuteční

odborný seminář na téma

Zemědělská politika 2011 s vyhlášením soutěže Zemědělec roku

od 14..00 – 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Kvalita onkologické péče v ČR - analýza výstupů (29. listopadu 2010)
Zemědělský výbor
Seminář Zemědělská politika 2011 (29. listopadu 2010)

 

Úterý 30. listopadu 2010

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá pod záštitou

Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti

mezinárodní konferenci na téma

„Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády

České republiky“

od 9.30 – 17.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou ústavně právního výboru pořádá rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

odborný seminář projektu

Vzdělávání rozhodců a ostatních osob dotčených rozhodčím řízením

„Nové oblasti v rozhodčím řízení

– spotřebitelské, doménové a zdravotnické (úhradové) spory“

od 14.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Vzdělávání rozhodců a ostatních osob dotčených rozhodčím řízením (30. listopadu 2010)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády České republiky (30. listopadu 2010)

 

Středa 1. prosince 2010

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

1. Informace o výsledcích hospodaření a další rozvojové strategii Českých drah, a.s. Uvede: předseda představenstva a GŘ P. Žaluda

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 9.45 hodin

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 – kapitola 398 Všeobecná pokladní správa – zahájení (v rámci tohoto bodu bude projednán okruh SR „Veřejné rozpočty“)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Škárka

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (tisk 102) a státní rozpočet České republiky na rok 2011 (dle dokumentace k návrhu zákona) – společné jednání se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2011 pro PSP

Rekapitulace: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek Přizvaní: zpravodajové výborů

od 11.00 hodin

4. Vládní návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 (tisk 103) - příprava návrhu usnesení pro jednání PSP

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

Přizvaní: představitel MF

od 11.30 hodin

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (tisk 102) - příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2011 pro PSP - dokončení Zpravodaj: posl. P. Suchánek

Přizvaní: představitel MF

od 12.00 hodin

6. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa - dokončení

Rekapitulace: zprav.posl.J.Škárka

Přizvaní: představitel MF

7.-11. Zprávy, rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů , sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 15.30 hodin v budově České národní banky

(společně s podvýborem rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví

a finanční trhy)

12. Makroekonomická situace a její předpokládaný vývoj (informace ČNB)

13. Zpráva ČNB o inflaci IV (za leden – říjen 2010)

14. Vývoj na finančních trzích a finanční stabilita (informace ČNB)

Uvedou: zástupci ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme žáky 9. tříd ZŠ Mendíků Praha 4 v rámci zahájení projektu "stopnasili.cz" , který v Praze realizuje o.s. Rosa

– informační a poradenské centrum pro oběti násilí

v 10.00 hodin – poslanecký klub ODS

Projekt pomáhá teenagerům bránit se tzv. kyberšikaně a stalkingu a předcházet rizikovým situacím, které mohou nastat při práci s informačními technologiemi. Podle studie EU patří české děti mezi nejohroženější riziky na internetu.

Součástí projektu je distribuce informačního CD pro teenagery, které dostanou bezplatně školy v Praze.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny během setkání předá CD a další materiály přítomným studentům ZŠ Mendíků.

Pod záštitou poslance Petra Gazdíka a poslance Václava Zemka

pořádá Hnutí DUHA, sdružení Calla a Nadace Heinricha Bölla
seminář na téma

„ Chytrá podpora pro čistou energii – Jak by měl stát vylepšit podporu pro obnovitelné zdroje energie?“

od 10.00 – 15.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 1 (23. listopadu a 1. prosince 2010)

 

Čtvrtek 2. prosince 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Pátek 3. prosince 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat