Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 11. 2010

Pondělí 15. listopadu 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v čele oficiální sněmovní delegace navštíví ve dnech 15.-17. listopadu Itálii a Vatikán. Kromě pracovního setkání s předsedou italské Poslanecké sněmovny G. Finim, ministrem zahraničních věcí F. Frattinim, ministrem pro komunitární politiku

A. Ronchim a jednání v italském Senátu se delegace zúčastní rovněž audience u papeže Benedikta XVI. „Těším se, že budu mít příležitost si s Jeho Svatostí připomenout roční výročí jeho úspěšné návštěvy v České republice. Myslím, že tato návštěva byla významnou událostí nejen pro věřící, ale i pro občany bez vyznání. Oživila diskusi nad kořeny naší evropské civilizace a vztahu dnešního člověka k tradičním křesťanským hodnotám, “ uvedla před odjezdem předsedkyně Poslanecké sněmovny. Delegace, v níž jsou kromě M. Němcové také zástupci všech poslaneckých klubů (Jaroslav Krákora – ČSSD, Gabriela Pecková - TOP 09 a Starostové, Pavel Kováčik – KSČM a Kristýna Kočí - Věci veřejné) má v programu své vatikánské návštěvy také zastávku u českého národního oltáře sv. Václava v bazilice sv. Petra, kde se setká s kardinálem Giovannim Coppou, bývalým papežským nunciem v České republice.

Výstava výrobků z keramiky dětí Jedličkova ústavu v Liberci

od 10.30 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 16. listopadu 2010

Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek přijme

předsedu vlády Srbska M. Cvetkoviče

ve 14.30 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 14.25 hodin

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Heinrich Böll Stiftung pořádají pod záštitou předsedy výboru pro evropské záležitosti Jana Bauera

odborný seminář na téma

„Nová role národních parlamentů v rozhodovacích procesech EU: předchozí zkušenosti a nové výzvy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou – případ ČR, Polska, Německa a Slovenska“

od 9.00 do 12.00 hodin – Informační centrum Poslanecké sněmovny,

vchod z Malostranského nám.č. 6/18“

Podvýbor HV pro dopravu – v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 2 (16. listopadu 2010)

 

Středa 17. listopadu 2010

Státní svátek

 

Čtvrtek 18. listopadu 2010

Kontrolní výbor - v místnosti č. 56

od 9.30 hodin

Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2011

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 10.15 hodin

Hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu – zajištění sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Zpravodaj: posl. J. Škárka

od 10.45 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/12 – Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004 až 2008

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. Z. Horníková

Přizváni: zástupci MZe

od 11.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/38 – Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Škárka

Přizváni: zástupci MPO a zástupci MŽP

od 12.15 hodin

Koncepce skladování topných olejů v zásobách Správy státních hmotných rezerv

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. P. Bendl

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - v místnosti č. 211B

od 10.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2011, kapitola č.317 Ministerstvo pro místní rozvoj, včetně finančních vztahů k SFRB ( viz. sešit H).

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Zdeňka Horníková

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 , tisk 110

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Jan Babor

11.30 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2011, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra – část správní

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

14.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2011, rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti

Předkladatel: Ministerstvo financí Zpravodaj: posl. Helena Langšádlová

15.00 hodin

Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,

o urychlení výstavby dopravní infrastruktury , sněmovní tisk 24.

Předkladatel: zástupce Senátu

Zpravodaj: posl. Luděk Jeništa

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

1. Návrh Státního rozpočtu na rok 2011 kapitoly 348 – Český báňský úřad

Zpravodaj: posl. Radim Fiala

Odůvodní zástupce Českého báňského úřadu

10.45 hodin

2. Návrh státního rozpočtu na rok 2011 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

11.45 hod in

3. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2011

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

Odůvodní zástupce MŽP a Státního fondu životního prostředí

4. – 5. Volba členů podvýborů, plán zahraničních aktivit výboru na rok 2011

Výbor pro zdravotnictví - v místnosti č. 48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 10.00 hodin

Návrh rozpočtu na rok 2011 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví

Odůvodní : zástupce MZ

Zpravodaj: posl. M. Šnajdr

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU / kód dokumentu 10865/10, KOM (2010) 311 v konečném znění/

Odůvodní: zástupce MD

Zpravodaj : posl. S.Marková

Volba členů, předsedů a místopředsedů podvýborů

Zemědělský výbor - výjezdní zasedání ve Znojmě

od 13.00 hodin

Pracovní oběd se zástupci Ministerstva zemědělství a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

od 14.30 hodin na pracovišti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Znojmo

Zahájení

2 . Seminář k problematice „krmiv“

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,

o krmivech , (sněmovní tisk č. 53)

Rekapitulace: zpravodaj posl. Pavel Kováčik

Přizvaní: zástupci Mze

3. Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (sněmovní tisk č.83)

Rekapitulace: zpravodaj posl. Pavel Kováčik

Přizvaní: zástupci MZe

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Priority předsednictví Maďarska v Radě Evropské unie

uvede: László szöke , velvyslanec Maďarské republiky

9.45 hodin

2. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) /kód dokumentu 13789/10, KOM(2010) 475 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Jiří Zemánek

10.15 hodin

3. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra /kód dokumentu 13872/10, KOM(2010) 471 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Jiří Zemánek

10.45 hod.in

4. Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie /kód dokumentu 11805/10, KOM(2010) 350 v konečném znění/

uvede: zást.Úřadu průmyslového vlastnictví a zástupce MPO

zpravodajka: posl. Ivana Weberová

11.15 hodin

5. Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky /kód dokumentu 11961/10, KOM(2010) 348 v konečném znění/

uvede: zástupce MS

zpravodajka: posl. Ivana Weberová

11.45 hodin

6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání /kód dokumentu 13840/10, KOM(2010)482 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů /kód dokumentu 13917/10, KOM(2010) 484 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

8. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. srpna – 3. října 2010 – doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 4.října – 14. listopadu 2010

uvede: posl. Jan Bauer

9. Obsazení podvýborů

Dokumenty SZBP

Volební výbor - v místnosti č. 108

od 15.00 hodin

1. Schválení programu 4. schůze

15.05 hodin

2. Informace o dokladech kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu

a člena Rady České televize

Uvedou: zpravodajové výboru

15.15 hodin

3. Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize

Uvede: předseda výboru

15.25 hodin

4. Představení kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize

Uvede: předseda výboru

18.00 hodin

5. Schválení kandidátky na volbu členů Rady Českého rozhlasu a kandidátky na volbu člena Rady České televize

Uvede: předseda výboru

19.00 hodin

6. Informace předsedy a členů volebního výboru

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek

a místopředseda volebního výboru Vítězslav Jandák pořádají

ve spolupráci s agenturou A. G. P. editions, spol. s. r. o.

seminář na téma

Veřejná služba v médiích – víme co to je?

od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 4 (18. listopadu 2010)
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 1 (18. listopadu 2010)

 

Pátek 19. listopadu 2010

Členové výboru pro evropské záležitosti přijmou

ředitele odboru pro EU na Ministerstvu zahraničních věcí Francie J. M. Casa

v 10.00 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 1

Volební výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Schválení programu 5. schůze

9.05 hodin

2. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009 (tisk č. 114)

Uvede: K. Kalistová, předsedkyně Rady RTV

Zpravodaj: posl. I. Levá

3. Návrh rozpočtu na rok 2011 – kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Uvede: K. Kalistová, předsedkyně Rady RTV

Zpravodaj: posl. I. Levá

10.00 hodin

4. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 (tisk č. 123)

Uvede: J. Baumruk, předseda Rady ČT

Zpravodaj: posl. V. Mencl

5. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 (tisk č.69)

Uvede: J. Baumruk, předseda Rady ČT

Zpravodaj: posl. V. Mencl

11.30 hodin

6. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2009 (tisk č. 147)

Uvede: Dana Jaklová, předsedkyně Rady Čro

Zpravodaj: posl. V. Kubata

7. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 (tisk č. 64)

Uvede: Dana Jaklová, předsedkyně Rady Čro

Zpravodaj: posl. V. Kubata

13.00 hodin

8. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009 (tisk č. 75)

Uvede: P. Valčáková, předsedkyně Rady ČTK

Zpravodaj: posl. P. Skokan

Kontrolní výbor - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Informace o průběhu zavádění domácího vězení a aktuálním stavu zamezování nedovolené mobilní komunikace vězňů

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. J. Škárka

od 10.00 hodin

nformace Ministerstva financí o postupu při kontrole čerpání finančních prostředků Evropské unie na nákup zdravotnických přístrojů

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Němeček

od 11.00 hodin

Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladny

Uvede: ministr financí M. Kalousek

Zpravodaj: posl.. V. Koníček

od 12.00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/14 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MZV

Kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu – zrychlené projednávání

Zemědělský výbor - výjezdní zasedání ve Znojmě

7. Návštěva provozů Agrospol Hrádek s.r.o. a Znovín Znojmo, a. s.

Podvýbor HV pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku – výjezdní zasedání na Ministerstvu dopravy

od 10.00 hodin

Výbor pro životní prostředí pořádá

seminář na téma

„Návrh nového zákona o ochraně ovzduší“

za odborné spolupráce Ministerstva životního prostředí

od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou poslance Daniela Korteho se ve dnech 19. –20. listopadu uskuteční

seminá ř na téma

Two Days Together in Prague, 2010

„Stories of Faith“

od 9.30 – 18.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 5 (19. listopadu 2010)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Návrh nového zákona o ochraně ovzduší (19. listopadu 2010)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 2 (19. listopadu 2010)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)