Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 11. 2010

Pondělí 8. listopadu 2010

Poslanci výboru pro evropské záležitosti (posl. J. Bauer, T. Chalupa, D. Váhalová

a F. Novosad).se ve dnech 8. – 9. listopadu zúčastní v Bruselu Spojeného parlamentního jednání EP, které proběhne pod belgickým předsednictvím.

 

Úterý 9. listopadu 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Ve dnech 9. – 10. listopadu navštíví Prahu delegace výboru pro obranu

a bezpečnost Národní rady Slovenské republiky vedená předsedou

Martinem Fedorem.

Z programu:

9. listopadu

11.30 – 12.30 hodin v místnosti č. 316

jednání delegace se členy výboru pro obranu a bezpečnost PS

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

„Máme na léčbu pro všechny pacienty?“

od 9.30 – 12.00 hodin v místnosti č. 48, tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Téma:

- Proč jsou pravidelně koncem roku potíže s nasazováním nových pacientů na centrové léky?

- Jaké problémy má pojišťovna s hrazením centrových léků a léků na onko péči?

- Výhled do budoucna. Jak to bude v příštím roce a jak situaci řešit, když je peněz v systému málo a pacientů přibývá?

- Jak se mohou bránit lékaři, zdravotní pojišťovna?

- Pacienti už žalují nemocnice. Lékaři budou mít problémy. Konkrétní příklady.

Řečníci:

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny

JUDr. Ondřej Dostál, PhD., právník

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin pořádá pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové a senátorky Daniely Filipiové

kulatý stůl na téma

Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku?

od 15.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 48, tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 1 (9. listopadu 2010)

 

Středa 10. listopadu 2010

Ve dnech 10. – 11. listopadu navštíví Prahu delegace výboru pro finance

a rozpočet Národní rady Slovenské republiky vedená předsedou

Jozefem Kollárem.

Z programu:

10. listopadu

17.30 – 18.30 hodin v místnosti č. 23

jednání delegace se zástupci kontrolního výboru

11. listopadu

10.00 – 11. 45 hodin v místnosti č. 23

jednání delegace s zástupci rozpočtového výboru

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní1

od 9.00 hodin

Schválení programu schůze

9.15 hodin

2. SR 2011 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. Jan Husák

10.00 hodin

3. SR 2011 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj: posl. Pavel Hojda

10.45 hodin

4. SR 2011 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. Milan Urban

11.30 hodin

5. SR 2011 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost .

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj : posl. L. Velebný

13.00 hodin

6. SR 2011 – kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. Cyril Zapletal

13.45 hodin

7. SR 2011 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. K. Matušovská

14.15 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ,

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, tisk 136 (HMG)

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. Karel Šidlo

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Sdělení předsedkyně výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, (tisk 133)

Odůvodní zást. Ministerstva práce a sociálních věcí

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 7 (10. listopadu 2010)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 2 (10. listopadu 2010)

 

Čtvrtek 11. listopadu 2010

Členové výboru pro evropské záležitosti, rozpočtového výboru a hospodářského výboru přijmou komisaře pro vnitřní trh a služby Evropské komise M. Barniera

v 9.15 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3

Ve dnech 10. – 12. listopadu navštíví Českou republiku delegace kontrolního

a rozpočtového výboru Parlamentu Maďarské republiky vedená předsedou László Nyikosem.

Z programu 11. listopadu

10.00 – 11.30 hodin v místnosti č. 22

jednání delegace se členy kontrolního výboru

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní1

od 9.00 hodin

9. SR 2011 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

10.15 hodin

10. Ekonomická diplomacie.

Předkládá: posl. Tomáš Dub, nám. ministra zahraničních věcí

11.15 hodin

11. SR 2011 – kapitola 327 - Ministerstvo dopravy

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. F. Sivera

12.00 hodin

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011

– tisk 137 Předkládá: zástupce SFDI

Zpravodaj: posl. F. Sivera

14.00 hodin

13. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a některé další zákony - sněmovní tisk 26.

Předkládá: senátor Jiří Žák

Zpravodaj: posl. Karel Šidlo


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 8 (11. listopadu 2010)

 

Pátek 12. listopadu 2010

Akce budou upřesněny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)