Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 27. 9.  do 3. 10. 2010

Pondělí 27. září 2010

P ředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová navštíví následující města Vysočiny

9.00 hodin - návštěva města Jihlava

11.00 hodin - návštěva města Dačice

12.00 hodin - setkání s občany Dačic

14.00 hodin - návštěva města Slavonice - prohlídka historického centra

15.00 hodin - seznámení se s obnovou domu a revitalizací objektu bývalého Německého domu ve Slavonicích

16.00 hodin - setkání s občany Slavonic

 

Úterý 28. září 2010

Státní svátek

 

Středa 29. září 2010

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

seminář na téma

„Kolik platíme sociálnímu systému a jak dělíme neziskový sektor“

od 9.30 – 12.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

 

Čtvrtek 30. září 2010

Petiční výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Schválení programu 3. schůze PV

9.10 hodin

2. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2009

Uvede: Petr Nečas, předseda vlády
Zpravodaj: posl. Lenka Kohoutová

9.40 hodin

3. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009

Uvede: Petr Nečas, předseda vlády

Zpravodaj: posl. Jaroslava Schejbalová

10.10 hodin

4. Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2009 /sněm.tisk 46/
Uvede: ombudsman Pavel Varvařovský
Zpravodaj: posl. František Laudát

10.40 hodin

5. Zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za I. a II. čtvrtletí 2010

Uvede: ombudsman Pavel Varvařovský

Zpravodaj: posl. František Laudát

11.10 hodin

6. – 8. Sdělení místopředsedkyně výboru, pdněty a připomínky poslanců, nvrh termínu a pořadu příští schůze

11.40 hodin

Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně

Kontrolní výbor - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 13.00 hodin

Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad – pokračování (přerušeno na 2. schůzi kontrolního výboru)

Uvede: viceprezident NKÚ M. Kala

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 13.45 hodin

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009

Uvede: viceprezident NKÚM. Kala

Zpravodaj: posl. Z. Horníková

od 14.15 hodin

Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 68/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Místopředsedkyně petičního výboru Hana Orgoníková převezme

"Petici za změnu legislativy týkající se trestů za opakované

ohrožení života pod vlivem návykové látky, řízení bez řidičského

oprávnění a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti"

ve 13.00 hodin v místnosti č. 23, Sněmovní č. 4.

 

Pátek 1. října 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)