Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 5. 2010

Pondělí 17. května 2010

Pod záštitou poslance Miloslava Souška se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

„Malíři Vysokomýtska“

v 18.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Kancelář Poslanecké sněmovny a nakladatelství Arbor vitae pořádají

slavnostní zahájení výstavy

Petr Kvíčala – Maloval jsem pro papeže

v 19.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 18. května 2010

Před zahájením schůze jednají poslanecké kluby

79. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 10.00 hodin
(a případně může pokračovat i v následujících dnech)

Návrh pořadu:

Zákony – vrácené prezidentem republiky

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), sněmovní tisk 1021/3/ - vrácený prezidentem republiky

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 939/6/ - vrácený prezidentem republiky

Zákon – zamítnutý Senátem

Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/5/ - zamítnutý Senátem

Zákony – vrácené Senátem

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně záko­na č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, /sněmovní tisk 756/7/ - vrácený Senátem

5. Návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/3/ - vrácený Senátem

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a některé další zákony /sněmovní tisk 833/4/ - vrácený Senátem

Zákony - třetí čtení

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení

9. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /tisk 994/ - třetí čtení

10. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení

11. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Čt 9.00 – 11.00 h

12. Ústní interpelace Čt 14.30 – 18.00 h

Kontrolní výbor v místnosti č.22

10 minut po skončení jednání PS

Informace o aktuálním stavu kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Tisková konference poslaneckého klubu KSČM se uskuteční v 9.40 hodin v atriu

Tisková konference ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové na téma výživné

a tabulky soudců se uskuteční v 10.30 hodin v atriu

Tisková konference ČSSD se koná od 13.00 hodin v atriu

 

Středa 19. května 2010

 

Čtvrtek 20. května 2010

 

Pátek 21. května 2010

Pod záštitou poslankyně Kláry Slámové se uskuteční

seminář EU, euro a řecká zkušenost

od 10.00 do 11.30 hodin v místnosti č.55

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)