Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 5. do 11. 4. 2010

Pondělí 5. dubna 2010

Velikonoční pondělí

 

Úterý 6. dubna 2010

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček společně s organizátory slavnostně zahájí 15. ročník Českého běžeckého poháru, který se koná pod jeho záštitou

v 10.00 hodin v kinosále

fototermín : 10.05 hodin

při navázání stuhy předsedy Poslanecké sněmovny na štafetový kolík

Rozpočtový výbor – výjezdní zasedání v Moravskoslezském kraji

od 9.00 hodin

od 12.30 hodin v prostoru vyhraženém Českými drahami a.s.;

  1. Informace předsedy představenstva a generálního ředitele České dráhy a.s.

o aktuální situaci ve společnosti

Uvede: P. Žaluda, předseda představenstva a generální ředitel, České dráhy a.s.

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 19.00 hodin

2. Setkání se zástupci Hospodářské komory Moravskoslezského kraje, představiteli Krajského úřadu, zástupci měst a obcí regionu a podnikatelské sféry

Uvede: předseda Hospodářské komory

Pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rovné příležitosti Soni Markové se uskuteční tisková konference Fóra 50 %

Zahájení kampaně za více žen v politice a udělování preferenčních hlasů ženám ve volbách do PSP ČR v květnu 2010

za účasti Jany S. Kavkové (ředitelky o. s. Fórum 50 %), Jiřiny Šiklové, Jany Černochové (ODS), Kateřiny Bartošové (ODS), Zuzany Kailové a Vladimíry Lesenské (obě ČSSD), Marie Jílkové (KDU-ČSL), Petry Kolínské, Zuzany Drhové

a Džamily Stehlíkové (všechny tři SZ), Soni Markové (KSČM), Veroniky Vendlové (TOP 09), Naděždy Černíkové, Jany Pattynové, a dalších

od 10 hodin v místnost č. 56

Program:

1. Zahájení TK (Jana S. Kavková, Fórum 50 %)

2. Představení analýzy kandidátních listin do PSP ČR (Jana S. Kavková, Fórum 50 %) - ČSSD, ODS, KDU-ČSL, KSČM, SZ, VV, TOP 09

3. Představení kampaně (Michaela Appeltová, Fórum 50 %, Kateřina Bartošová, ODS)

4. Prostor pro otázky přítomným zástupkyním politických stran, médií, businessu a veřejné správy

 

Středa 7. dubna 2010

Rozpočtový výbor – výjezdní zasedání v Moravskoslezském kraji

od 9.00 hodin v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava a dále ve vybraném podniku;

Od 10.00 hodin

Informace zástupců kraje:

a/ o financování regionu

b/ o stavu dopravní infrastruktury v regionu

Uvede: zástupce Krajského úřadu

Informace ministra dopravy o předpokládaném vývoji dopravní infrastruktury, hlavních investičních akcích a jejich finančního zabezpečení pro region

Uvede: ministr dopravy

od 13.00 hodin

Pracovní oběd se zástupci regionu, ministrem dopravy, ministrem financí – pokračování rozpravy k bodu č. 9

od 15.00 hodin

Návštěva vybraného průmyslového podniku se zaměřením na náměty na odstraňování překážek podnikání a možnosti zvyšování stavu zaměstnanosti

Uvede: představitel vybraného podniku

Hospodářský výbor pod záštitou předsedy Oldřicha Vojíře pořádá

seminář na téma

„Elektromobilita v silniční dopravě“

od 10.00 – 16.00 hodin v místnosti č. 205

 

Čtvrtek 8. dubna 2010

Rozpočtový výbor – výjezdní zasedání v Moravskoslezském kraji

od 9.00 hodin. ve vybraném podniku;

12. Návštěva vybraného průmyslového podniku se zaměřením na náměty na odstraňování překážek podnikání a možnosti zvyšování stavu zaměstnanosti - pokračování

Uvede: představitel vybraného podniku

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 14.00 hodin

  1. – 2. Sdělení předsedy výboru, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

14.15 hodin

3.

Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o protikomunistickém odboji) (tisk 476)

  • Odůvodní zástupce navrhovatele
  • Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

16.00 hodin

4.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) (tisk 1015)

  • Odůvodní zástupce Ministerstva vnitra

  • Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze pod záštitou poslance Ivana Langera pořádá

seminář na téma Perspektiva léčby konopím:

Zdraví, legislativa, politika

od 14.00 – 17.30 hodin v místnosti č. 108

 

Pátek 9. dubna 2010

Poslanecký klub KDU-ČSL pořádá

seminář na téma

„Důvěryhodnost politika a národohospodáře“

od 9.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 48, tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č 7/19

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)