Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 12. 2007

Pondělí 3. prosince 2007

Sdružení DŽENO

Obnova a rozvoj tradičních romských hodnot

pod záštitou Stálé komise pro rovné příležitosti Poslanecké sněmovny pořádá

odborný seminář na téma

„Romové v sociálních změnách“

od 14.00 - 18.00 hodin v místnosti v místnosti č. 108

 

Úterý 4. prosince 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

24. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

podle § 84 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu schůze:

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.

23. schůze Poslanecké sněmovny - bude pokračovat 10 minut

po skončení 24. schůze Poslanecké sněmovny

Prezentace tradiční výroby vánočních ozdob a výrobků Fair Trade

od 14.00 hodin do skončení jednacího dne PS v místnosti č. 108 (u klavíru)

Tisková konference ČSSD se koná od 13.30 hodin v kinosále.

Slavnostní zahájení výstavy

fotografií a nerostů fotografa Milana Šusty

Intruze

pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Miroslava Vlčka

od 19.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch v místnosti č. C109

od 8.30 hod.

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 56

od 19.10 hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),

a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu), /sněmovní tisk 355/

Uvede: náměstek ministra financí P. Chrenko

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

 

Středa 5. prosince 2007

23. schůze Poslanecké sněmovny - bude pokračovat od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

10 min. po skončení schůze PS

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), sněmovní tisk 348.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Vladimír Šoltys

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. , sněmovní tisk 349.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Petr Wolf

Podvýbor ORGV pro státní vyznamenání v místnosti č. 23

od 8.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 15.00 hodin v místnosti č. 23

ČTVRTEK 6.prosince 2007

25. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

 1. Návrh na zkrácení třicetidenní lhůty pro projednání sněmovního tisku 355 ve výborech Poslanecké sněmovny
 2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu), /sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu), /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

23. schůze Poslanecké sněmovny - bude pokračovat 10 minut po skončení 25. schůze Poslanecké sněmovny

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 56

od 13.00 hodin

1. Informace Ministerstva financí o organizačních změnách vyplývajících z novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Uvede: náměstek ministra financí J. Málek

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 13.15 hodin

2. Informace ministra financí o průběhu realizace projektu Státní pokladna

Uvede: ministr financí M. Kalousek

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č.6, Sněmovní 3

od 14.30 hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), /sněmovní tisk 289/
 2. uvede: zástupce Ministerstva kultury

  zpravodaj: posl. Petr Bratský

  15.00 hodin

 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Legislativní a pracovní program Komise na rok 2008 /kód dokumentu 14663/07, KOM(2007) 640 v konečném znění/ uvede: zástupce Úřadu vlády
 4. zpravodaj: posl. Soňa Marková

  15.30 hodin

 5. Sdělení Komise – Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie /kód dokumentu 11573/07, KOM(2007) 386 v konečném znění/
 6. uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

  zpravodaj: posl. Petr Krill

 7. Informace k Doporučení pro stanovisko Rady v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2006 – 2009 /kód dokumentu 10468/07, SEC(2007) 724 v konečném znění/

zpravodaj: posl. Petr Krill

Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport v místnosti č. 22

od 16.00 hodin

Podvýbor ORGV pro jednací řád PS v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

Stálá komise pro rodinu v místnosti č. 106

od 13.00 hodin

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Představení činnosti Sítě mateřských center – vystoupení prezidentky R. Kolínské
 3. Informace o přípravách semináře „Sanace rodiny – prevence odebrání dítěte“

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch v místnosti č. C109

od 15.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

PÁTEK 7.prosince 2007

23. schůze Poslanecké sněmovny - bude pokračovat od 9.00 hodin

 

Čtvrtek 6. prosince 2007

25. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Návrh na zkrácení třicetidenní lhůty pro projednání sněmovního tisku 355 ve výborech Poslanecké sněmovny

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních , zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu), /sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu), /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

23. schůze Poslanecké sněmovny - bude pokračovat 10 minut po skončení 25. schůze Poslanecké sněmovny

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 56

od 13.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),

a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu), /sněmovní tisk 355/

Uvede: náměstek ministra financí P. Chrenko

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

od 13.45 hodin

Informace Ministerstva financí o organizačních změnách vyplývajících z novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Uvede: náměstek ministra financí J. Málek

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 14.00 hodin

Informace ministra financí o průběhu realizace projektu Státní pokladna

Uvede: ministr financí M. Kalousek

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č.6, Sněmovní 3

od 14.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), /sněmovní tisk 289/

uvede: zástupce Ministerstva kultury

zpravodaj: posl. Petr Bratský

15.00 hodin

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Legislativní a pracovní program Komise na rok 2008 /kód dokumentu 14663/07, KOM(2007) 640 v konečném znění/ uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Soňa Marková

15.30 hodin

Sdělení Komise – Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie /kód dokumentu 11573/07, KOM(2007) 386 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Petr Krill

Informace k Doporučení pro stanovisko Rady v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2006 – 2009 /kód dokumentu 10468/07, SEC(2007) 724 v konečném znění/

zpravodaj: posl. Petr Krill

Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport v místnosti č. 22

od 16.00 hodin

Podvýbor ORGV pro jednací řád PS v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

Stálá komise pro rodinu v místnosti č. 106

od 13.00 hodin

Návrh programu:

Zahájení

Představení činnosti Sítě mateřských center – vystoupení prezidentky R. Kolínské

Informace o přípravách semináře „Sanace rodiny – prevence odebrání dítěte“

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch v místnosti č. C109

od 15.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 22 (6. prosince 2007)
Volební výbor
č. 6 (6. prosince 2007)
Výbor pro životní prostředí
Seminář O předcházení ekologické újmě, (sněmovní tisk 322) (6. prosince 2007)
KV - Podvýbor pro legislativu
č. 4 (6. prosince 2007)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 6 (6. prosince 2007)
Stálá komise pro rodinu
č. 5 (6. prosince 2007)

 

Pátek 7. prosince 2007

23. schůze Poslanecké sněmovny - bude pokračovat od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 42 (7. prosince 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)